מיפוי מאגרי מידע

סיכום שיעור 25

Uriel

Uriel

פרטי הסיכום

קורס: מיפוי מאגרי מידע

מספר השיעור: 25

סיכום השיעור

בס”ד

סיום קורס סיכום שיעור 25

נושא מפגש “שיטות מחקר”

  1. המדע מסתמך בעיקר על המחקרים בכל תחומי החיים.
  2. חשוב להגדיר את: נושא המחקר שאלת המחקר ושיטות המחקר
  3. מחקר מחקר ניסיוני מחולק לשני חלקים, כמות ואיכות
  4. לפעמים יש צורך לשלב את השיטות
  5. חישוב המדגם הוא דבר מרכזי בכל המחקר
  6. חשוב אחרי עיבוד הנתונים להציג את תוצאות המחקר

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X