מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 2

גיל משומר

גיל משומר

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 2

השיעור הועבר על ידי מרצה אחר מהשיעור הראשון, מר צביקה שרטר, ובו שבנו ודנו בסעיפי החוק למניעת הטרדה מינית, דיברנו על מנגנוני השלכה כאשר קיימת טענה לגבי אדם על הטרדה מינית.

הכחשה – באופן אינסטינקטיבי אדם אומר לא ביצעתי.

השלכה – אדם אומר שכולם עושים את זה ומדובר בנורמה התנהגותית.

עידון – צמצום המעשה והקטנת  האירוע, אומר כי זה היה סך הכל נגיעה תמימה במקום הטרדה.

אידיאליזציה.

הגדרנו הטרדה מינית – התנהגות כאשר המטריד/ה גורמ/ת לאי נעימות אצל הצד האחר על רקע מיני, כאשר המגדר אינו משנה וזה יכול להיגרם על ידי הן גבר והן אישה.

דיברנו על מאפייני הטרדה מינית מנקודת מבט אובייקטיבית ומנקודת מבט של גבר ושל אישה, כאשר החוק מחריג חמש התנהגויות לחוק :

התנהגות הנתפסת בעיני למעלה מ-95% כהטרדה מינית.

מגע וחיכוך בלתי רצויים.

דחיקה לפינה בכפייה.

לחץ בלתי רצוי לפעילות מינית.

מכתבים, הודעות ושיחות בעלי אופי מיני.

דיברנו באמצעות מצגת על הקושי בזיהוי הטרדה מינית:

כאשר יש טענה לרומנטיזציה, חיזור, משיכה ואהבה.

אמרנו כי התנהגות הנתפסת אצל אחד כחיזור עלולה להיתפס על ידי אחר כהטרדה, פעולה רומנטית כאשר אחד הצדדים אינו מעוניין וישנן הצעות חוזרות ונשנות העולות כדי הטרדה.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X