מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 3

NIRSHEMESH

NIRSHEMESH

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

קורס: מניעת הטרדה מינית

מס 134713

שיעור 3

מגיש: ניר שמש

 

מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

 • על המעסיק לתלות במקום בולט תקנון הנחיות מניעת הטרדה מינית
 • האחריות היא על המעסיק במקרה של הטרדה
 • המעסיק מחוייב לכתוב בכמה שפות את ההוראות והנחיות בנושא הטרדה מינית
 • באחריות המעסיק-הטמעה והסברה פעילות למניעת הטרדה מינית בתחום שעות העבודה
 • יותר מ 25 עובדים המעסיק מחוייב למנות עובד מיועד לעסוק במניעת הטרדה מינית
 • המעסיק מחוייב לידע את העובדים על האחראי בנושא הטרדות מיניות
 • המעסיק אחראי על העובדים בנושא הטרדה גם אם הם נשלחו מטעמו מחוץ למשרד לא במקום

עבודה השגרתי ,כגון נסיעה לחו”ל וכדומה.

 • פחות מ 24 עובדים האחריות על המעסיק בכל הקשור להטרדות מניות
 • יחסי מרות יחשבו להטרדה מינית לכל עניין ודבר
 • במידה ויש הטרדות חוזרות בארגון יש לאכוף זאת בצורה מעמיקה יותר בבתי המשפט
 • על בעל המרות להימנע מליצור או ליזום כל מצב שעלול להיפרש כבעל אופי מיני.
 • אסורה צפייה של חומרים פורנוגרפים במקום העבודה
 • אסור לשלוח מיילים בעלי אופי מיני כולל בדיחות מיניות
 • אסור לשחוט אשה או גבר לעשות מעשה בעל אופי מיני
 • המעביד חייב לעשות הכל על מנת למנוע מקרים אלו
 • מי שעבר עבירה של הטרדה מינית צפוי לקנס ועונש של עד 3 שנות מאסר.
 • על ארגון חייב לשים תקנון בכניסה למקום העבודה בכל השפות הרלוונטיות –ולא זו עבירה פלילית

דוגמאות מפסקי דין:

 • בית הדין למשמעת הורה לפטר עובד שהטריד מינית לאלתר ולהרחיק אותו מעבודה ציבורית ל 4 שנים
 • מנהל הטבתא בזלזול כלפי העובדים והואשם בזלזול ואולץ לסיים את עבודתו ונגזרו עליו 6 חודשי מאסר.
 • בתי המשפט רואים בחומרה בפגיעה בקטינים או חסרי ישע.
 • מדריך הציץ לשירותים של הבנות ונשלח הביתה ונאסר עליו לעבוד או להתעסק בכל מקום שיש בו קטינים לאלתר.
 • חוק שיוויון הזדמניות מוגנת בעבודה

 

 

מחקרים מראים:

היכן שיש הטרדות מיניות התפוקה של העובדים יורדת בין 10-20 אחוז

היכן שיש הטרדות מניות יש יותר היעדרות ממקום העבודה וקיצור ימי העבודה

כ 21 אחוז מהמוטרדטת המניות עזבו את מקום עבודתם ביוזמתם

מקומות שהיו בהם הטרדות מניות היות יותר מתחים ולחצים

הטרדות פוגעות גם ברמת הפרט וגם ברמת הארגון

כל אחד מאיתנו כפוף לחוקים ואין לכתוב הסכם עבודה הסותר את החוק ואין לפעול בניגוד לחוק-

החוק הוא מעל הכל.

סיכום של המרצה סוף השיעור:

התנהגות,הערות סקסיקסיות ,הערות מילוליות,פיזיות ,לפעמים הטרדה היא גם חד פעמית

מגע כפוי

לפעמים קשה לבתי המשפט לחליט האם זה הטרדה מינית או תמימה.

גם אם הצד השני רומז או מפגין כאילו היא מענויינת בדבר,אסור למעסיק או לעבוד ולענות לבקשתה או חיזורה

במסגרת העבודה

הטרדה מינית יכולה להיות גם מילים מיותרות/יפות העלולים לפגוע בצד השני.

לכן החוק מטיל על המעסיק חובה חוקית לטפל בכל מקרה על מנת למנוע הטרדות

יש כמה אמצעים ודרכים לבצע בכדי למנוע הטרדה מינית הינן מוזכרים מעלה.

 

הגשת תלונה או תביעה לממונה למניעה להטרדה מינית בארגון

אשר להגיש תלונה פלילית

 

 • על המעסיק לקבל את התלונה ללא כל מניעה
 • קיום בירור התלוןנה והאירוע
 • מתן המלצות למעסיק
 • ביצוע או אי ביצוע או ביצוע חלקי של ההמלצות

-סוף-

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X