מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 3

tal barel

tal barel

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מניעת הטרדה מינית

שיעור 3- 2.5.2021

(מרצה: גבעתי בן יוסף)

מה נחשב להטרדה?

השופטים דנו לא פעם האם גם הערה נחשבת להטרדה מינית או שזו סתם הערה שלא במקומה. כמובן אין חולקים על כך שמגע כפוי אפילו טפיחה קלה אפילו ללא כוונה היא נחשבת כהטרדה מינית.

3 דברים שע”פ חוק החוק מחייב ליישם אותם כדי למנוע הטרדה מינית:

 • חייב להיות בכניסה לכל מקום עבודה במקום מרכזי – צריך להיות התקנון במקום בולט.
 • כל מעסיק חייב למנות (מעל 25 עובדים) אחראי על הנושא של הטרדות. וגם בפחות מכך הוא האחראי.
 • בכל מקום עבודה צריך משמעת וצריך להיות בסדר המשמעת שהטרדה מינית היא עבירת משמעת חמורה.

הטרדה מינית בעבודה:

הטרדה מינית בעבודה היא התייחסות לאישה או לגבר כאל אובייקט מיני כאשר הם אינם מעוניינים בכך.

התייחסות זו משפילה את הקורבן ופוגעת בזכותו/ה לקבלת הזדמנות שווה להשתלבות בשוק העבודה. בנסיבות מסוימות, הטרדה מינית מהווה גם עברה פלילית.

דוגמה להטרדה מינית: מעסיק משגר לעבר עובדת חדשה במשרד הערות על לבושה הצמוד והסקסי. העובדת ביקשה ממנו להפסיק אך הוא ממשיך.

במקרים של התייחסויות והצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998, מפריד מפורשות בין מקרים כאלו המתרחשים בין העובדים והעובדות, לבין התייחסויות והצעות שכאלו המתרחשות במקרה של יחסי סמכות ומרות:

בין העובדים והעובדות:

על המוטרד/ת להתנגד להצעה בפעם הראשונה ורק במקרה של פנייה שנייה של המטריד/ה יחשב הדבר להטרדה מינית.

יחסי סמכות ומרות בהקשר של יחסי מעסיקים לעובדים: מעשים מגונים או סחיטה באיומים, הצעות, אמירות והתנהגות הנושאים אופי מיני ונעשים במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות, ייחשבו הטרדה מינית, גם אם המוטרד או המוטרדת לא סירבו להצעות ולא דחו אותן במפורש.

אין צורך שהעובדים יביעו התנגדות משום שביחסי מרות וכפיפות יש קושי מובנה בהבעת התנגדות מכח היחסים.

 

 

 

הטרדה מינית- סוג התנהגות שעיקרה כפייה מינית

 • הערות סקסיסטיות, הטרדות מילוליות ופיזיות.
 • יכולה להיות הערה בודדת או מספר הערות.
 • מגע כפוי (גם קלות) הוא חלק מהטרדה מינית.

קשה לפעמים להבחין בין חיזור להטרדה מינית, גם לבתי המשפט קשה להחליט ולא תמיד הם פסקו בהחלטה נחרצת אח זו הטרדה מינית או חיזור.

לפעמים גם דברים שהם לכאורה נראים רגילים ותמימים, הופכים להיות הטרדה מינית.. כמו למשל לחיצת יד תמימה שיכולה להתארך ואף לגלוש ואז היא הופכת להטרדה מינית.

גם כשהאישה לפעמים מעוניינת , מפגינה נחמדות ורומזת שמעוניינת בדבר, אסור למעסיק או לעובדים הבכירים, להיענות לבקשה שלה ולעשות דברים שאסור לעשותם במסגרת העבודה.

הטרדה מינית יכולה להיות גם מילים מיותרות, לכאורה יפות, שעלולות לפגוע בצד השני.

לכן , החוק מטיל על המעסיקים חובה חוקית לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית על מנת למנוע את הישנותם.

ולכן, יש כמה אמצעים ודרכים שהמעסיק חייב לבצע אותם בתוך מסגרת העבודה:

 1. נדרשים להביא לידיעת העובדים את התקנות בנושא הטרדה מינית בשפות שונות.
 2. כל מעסיק חייב לשים את התקנון במקום בולט בכניסה למקום העבודה, ואם מקום העבודה גדול, עליו לשים בכמה מקומות מרכזיים את התקנון.
 3. כל מעסיק נדרש למנות אחראי למניעת הטרדה מינית ולהביא לידיעת העובדים את שמו ואת מיקום משרדו. רצוי שהמשרד יהיה צדדי. רצוי שתהיה זאת אישה.
 4. על המעסיק לנקוט מיוזמתו הוא, אמצעים למניעת הטרדה מינית כמו הסברה, שצריכה להתצבע מעט לעט בכל מקום עבודה. וחייבת להיות ע״ח שעות העבודה.

מעסיק שלא יפעל בהתאם צפוי לקנס ותביעות אזרחיות לקורבן.

 

 • בכל מקרה של יחסי מרות, על המנהל להימנע מליצור או ליזום כל מצב שעלול להיחשב כהצעה בעלת אופי מיני.
 • אסור להסתכל באתרים מיניים, להפיץ מיילים מיניים או בדיחות גסות.
 • אין לסחוט מהבן אדם ולבקש ממנו לבצע מעשה בעל אופי מיני.
 • מי שמתנכל לאדם שלא נענה לבקשה זו- צפוי למאסר.

ניתן להגיש תלונה למי שממונה על מניעת הטרדה מינית, ניתן להגיש תלונה או תביעה פלילית או אזרחית. בכל מקרה של הגשת תלונה במקום העבודה, צריך לקבל את התלונה ולא לשכנע לרגע את המתלוננ/ת לבטל את התלונה.

לאחר קבלת התלונה יש לבצע בירור, לאחר מכן המלצות למעסיק ולבסוף ביצוע/ אי ביצוע של ההמלצות או חלק מההמלצות.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X