מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 3

Ronitzaken

Ronitzaken

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

הטרדה מינית באופן כללי זה סוג של התנהגות שעיקרה כפייה בהיבט המיני, הערות סקסיסטיות, הטרדות מילוליות או פיזיות, יכולה להיות הערה אחת בודדה וגם יכולות להיות כמה ברצף. גם נגיעות קלות וטפיחה במקום לא מתאים נחשבות הטרדה מינית.

במחוקק קבע שבמידה וההטרדה המינית היא מסמכות זה יותר חמור ולכן על האשם יוטל עונש כבד יותר מאשר במקרה רגיל של הטרדה מינית.

על מעביד חלות 4 חובות בנושא זה:

בכל מקום עבודה על המעסיק לתלות את התקנון בכל השפות הרלוונטיות למקום העבודה.

כל מעביד חייב לאפשר ימי הדרכה, הסברה ומניעה בנושא זה.

על מעביד חייב למנות אחראי למניעת הטרדה מינית.

אי פרסום התקנון זו עבירה פלילית. היכן שיש הטרדות מיניות, יש יותר היעדרויות, יותר קיצור ימי עבודה וכן התפוקות נמכוכות.

על מעביד להימנע משליחת מיילים עם אופי מיני, סיםור בדיחות בעלות תוכן מיני וכן חל איסור מוחלט על גלישה בעבודה באתרי אינטרנט פורנוגרפיים.

מעסיק המתנכל לאדם שהתלונן על הטרדה מינית, דינו מאסר בפועל, וכן זה לא חוקי לדרוש ממתלוננת להסיר את תלונתה.

 

בברכה,

רוחנית זקן

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X