מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 3

ADVA DAHAN

ADVA DAHAN

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

הטרדה מינית- סוג התנהגות שעיקרה כפייה מינית
הערות סקסיסטיות, הטרדות מילוליות ופיזיות.
יכולה להיות הערה בודדת או מספר הערות
מגע כפוי (גם קלות) הוא חלק מהטרדה מינית.
קשה לפעמים להבחין בין חיזור להטרדה מינית, גם לבתי המשפט קשה להחליט ולא תמיד הם פסקו בהחלטה נחרצת אח זו הטרדה מינית או חיזור.
לפעמים גם דברים שהם לכאורה נראים רגילים ותמימים, הופכים להיות הטרדה מינית.. כמו למשל לחיצת יד תמימה שיכולה להתארך ואף לגלוש ואז היא הופכת להטרדה מינית.
גם כשהאישה לפעמים מעוניינת , מפגינה נחמדות ורומזת שמעוניינת בדבר, אסור למעסיק או לעובדים הבכירים, להענות לבקשה שלה ולעשות דברים שאסור לעשותם במסגרת העבודה.
הטרדה מינית יכולה להיות גם מילים מיותרות, לכאורה יפות, שעלולות לפגוע בצד השני.
לכן , החוק מטיל על המעסיקים חובה חוקית לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית על מנת למנוע את הישנותם.
ולכן, יש כמה אמצעים ודרכים שהמעסיק חייב לבצע אותם בתוך מסגרת העבודה:
1. נדרשים להביא לידיעת העובדים את התקנות בנושא הטרדה מינית בשפות שונות.
2. כל מעסיק חייב לשים את התקנון במקום בולט בכניסה למקום העבודה, ואם מקום העבודה גדול, עליו לשים בכמה מקומות מרכזיים את התקנון.
3. כל מעסיק נדרש למנות אחראי למניעת הטרדה מינית ולהביא לידיעת העובדים את שמו ואת מיקום משרדו. רצוי שהמשרד יהיה צדדי. רצוי שתהיה זאת אישה.
4. על המעסיק לנקוט מיוזמתו הוא, אמצעים למניעת הטרדה מינית כמו הסברה, שצריכה להתצבע מעט לעט בכל מקום עבודה. וחייבת להיות ע״ח שעות העבודה.
מעסיק שלא יפעל בהתאם צפוי לקנס ותביעות אזרחיות לקורבן.

בכל מקרה של יחסי מרות, על המנהל להמנע מליצור או ליזום כל מצב שעלול להחשב כהצעה בעלת אופי מיני.
אסור להסתכל באתרים מיניים, להפיץ מיילים מיניים או בדיחות גסות.
אין לסחוט מהבן אדם ולבקש ממנו לבצע מעשה בעל אופי מיני.
מי שמתנכל לאדם שלא נענה לבקשה זו- צפוי למאסר.
ניתן להגיש תלונה למי שממונה על מניעת הטרדה מינית, ניתן להגיש תלונה או תביעה פלילית או אזרחית. בכל מקרה של הגשת תלונה במקום העבודה, צריך לקבל את התלונה ולא לשכנע לרגע את המתלוננ/ת לבטל את התלונה.
לאחר קבלת התלונה יש לבצע בירור, לאחר מכן המלצות למעסיק ולבסוף ביצוע/ אי ביצוע של ההמלצות או חלק מההמלצות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X