מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 3

גיל משומר

גיל משומר

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

השיעור הועבר על ידי מר גבעתי בן יוסף

נושא השיעור דרכים למניעת הטרדה מינית והתמודדות בה

בשיעור זה המשכנו לדון בחוק ובסעיפיו.

המרצה הסביר כי חובה על המעסיק ואין לו שום שיקול דעת בנושא, לתלות תקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה במקום גלוי. הוסבר כי התקנון חייב להיות בשתי שפות לפחות, ובהתאם לעובדים הנמצאים במקום העבודה. הוסבר כי גם אם מקום העבודה הוא בחוץ לארץ, עדיין מוטלת על המעסיק החובה לקיים את מצוות החוק ולהגן על העובדים גם חו”ל.

עוד הסביר כי על המעסיק למנות ממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה, עם עדיפות לאישה, יהיה לה משרד במקום צדדי על מנת שהמוטרד יוכל להרגיש בנוח יחסית לפנות ולשתף בחוויותיו מבלי לחוש בושה.

המרצה הסביר כי יש משקל רב למספר הפעמים שההטרדה בוצעה, וככל שיש יותר הטרדות, הדבר יותר חמור. חזרנו על נושא ניצול יחסי מרות של מעסיק לגבי עובדים ועובדות, והחומרה שבמעשה.

הוסבר כי המעסיק חייב לקיים הסברה על חשבון שעות העבודה, על מנת לצמצם פגיעות בעובדים ועובדות, ולהביא לידיעת העובדים את החוק וסעיפיו ומטרותיו, על מנת שלא יקרו מצבים של הטרדות מיניות.

המרצה דיבר על פסקי דין משמעותיים בנושא הטרדות מיניות, הן בשירות הציבורי והן במגזר הפרטי.

סיפר על עונשים שנתנו בתי הדין המשמעתיים בשירות הציבורי בהתאם למקרים השונים ולהטרדות המיניות השונות במקומות העבודה. כמו כן על פסיקות בתי הדין לעבודה במדינת ישראל, הדנים בתיקים של פגיעות והטרדות מיניות בעבודה ויכולים לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק.

נאמר כי במקום העבודה נאסר על כניסה לאתרי פורנו, נאסר על שליחת מיילים גסים ובדיחות גסות, העולות כדי הטרדה מינית בעבודה.

נאמר כי יש מגע שנתון לפרשנות, לדוגמא לחיצת יד ארוכה או תקשורת בשפת גוף דרך העיניים, העלולה להתפרש כרמיזות מיניות או הטרדות, על מילים שלא במקומן וכמה חובה להיזהר בלשון במקום העבודה, ולא לפגוע בכבודו של העובד בשום צורה.

המרצה הסביר כי מחקרים הראו כי במקום עבודה שבו הטרדות מיניות יש יותר היעדרויות וקיצור ימי עבודה של עובדים או עובדות, המתביישים לספר על מה שקרה. על פי המחקרים, במקום עבודה שיש בו הטרדות מיניות, תפוקת העבודה יורדת. הדבר פוגע הן ברמת הפרט והן ברמת הארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X