מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 3

ofirshitrit

ofirshitrit

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

הטרדה מינית היא סוג התנהגות שעיקרה כפייה מינית. מגע כפוי (גם קלות) הוא חלק מהטרדה מינית. קשה לפעמים להבחין בין חיזור להטרדה מינית, גם לבתי המשפט קשה להחליט ולא תמיד הם פסקו בהחלטה נחרצת האם מדובר בהטרדה מינית או חיזור.

גם כאשר בחורה מפגינה נחמדות ורומזת שמעוניינת, אסור למעסיק או לעובדים הבכירים להיענות לבקשה שלה ולעשות דברים שאסור לעשות אותם במסגרת העבודה.

החוק מטיל על המעסיקים חובה חוקית לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית על מנת למנוע את הישנותם. לכן יש כמה אמצעים ודרכים שהמעסיק חייב לבצע אותם בתוך מסגרת העבודה:

  1. נדרשים להביא לידיעת העובדים את התקנות בנושא הטרדה מינית בשפות שונות לפי שפות האם של העובדים.
  2. כל מעסיק חייב לשים את התקנון במקום בולט בכניסה למקום העבודה, ואם מקום העבודה גדול, בכמה מקומות מרכזיים.
  3. כל מעסיק נדרש למנות אחראי למניעת הטרדה מינית ולהביא לידיעת העובדים את שמו ואת מיקום משרדו. רצוי שהמשרד יהיה צדדי. רצוי שתהיה זאת אישה.
  4. על המעסיק לנקוט מיוזמתו אמצעים למניעת הטרדה מינית כמו הסברה, שצריכה להתבצע מידי פעם בכל מקום עבודה. בנוסף היא חייבת להיות ע״ח שעות העבודה.

מעסיק שלא יפעל בהתאם צפוי לקנס ותביעות אזרחיות.

אסור להסתכל באתרים מיניים, להפיץ מיילים מיניים או בדיחות גסות. אסור לסחוט מהבן אדם ולבקש ממנו לבצע מעשה בעל אופי מיני. מי שמתנכל לאדם שלא נענה לבקשה זו צפוי למאסר.

ניתן להגיש תלונה למי שממונה על מניעת הטרדה מינית, ניתן להגיש תלונה או תביעה פלילית או אזרחית. בכל מקרה של הגשת תלונה במקום העבודה, צריך לקבל את התלונה ולא לשכנע לרגע את המתלונן/ת לבטל את התלונה. לאחר קבלת התלונה יש לבצע בירור, לאחר מכן המלצות למעסיק ולבסוף ביצוע/ אי ביצוע של ההמלצות או חלק מההמלצות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X