מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 4

Moranki0123

Moranki0123

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

למדנו על תגמול כאשר לא נעשה דבר בחיים ללא קבלה בתמורה. אותם אנשים במבצעים את זממנם ועושים מעשה מיני זה כדי לקבל אהבה, ריגוש

על פי הגישה האבולוציונית- קיום יחסי מין בין גבר לאישה זה טבעי וחלק מהחיים אך לא מעודדים קיום יחסי מין בכפייה אלא בהסכמה.

על פי הגישה הפמיניסטית- גברים מאיימים על נשים מתוך גישה פטריאכלית כי הוא שולט והקובע. על מנת למנוע הטרדה מינית על פי גישה זו, מפעילה האישה סנקציות.

היו אנשים כמו עורכי דין ושופטים,שאמרו שהאישה הציעה את חלקה בהטרדה המינית ואולי אף היתה החלק המרכזי בהטרדה מינית שחוותה. בביהמ”ש ניסו עורכי דין לערער על אופי המתלוננת וניסו להציגה כמופקרת.  פרופ’  טוענת -להסרת אחריות מהגבר.אשר לדברייה לבוש פרובוקטיבי מזמין את הגבר. ובכך האישה מוותרת על זכותה לא להיפגע מינית. ופרופ’ נוסף אומר שגם אם האישה עשתה זושהי פרובוקציה זה לא אומר שהיא מוותרת על זכותה להגן על עצמה מפני מטריד מינית. הטרדה מינית יכולה להיות בעבודה יכולה להתקיים גם מחוץ לעבודה.

שלבי הליך הגשת תלונה:

התלונה תוגש לאחראי למניעת הטרדה מינית בעבודה.
את התלונה יכולה המתלוננת להגיש גם בכתב וגם בע”פ.
את התלונה יכולה להגיש האישה או מי מטעמה.
אם העובדת היא עובדת קבלן היא יכולה להגיש את התלונה גם אצל אחראי מניעת מהטרדה מינית אצל הקבלן וגם אצל המעסיק.
ניתן להגיש את התלונה ישירות וניתן דרך אחראי כוח אדם. ועליו/ה להעביר זאת לטיפול אחרת עונשו קנס ואף מאסר.
כשמגישים תלונה בע”פ, בסופו של דבר חובה על המתלוננת להעלות את הדברים על הכתב.
על האחראי ליידע את המתלוננים לגבי דרכי הטיפול בתלונה, ולהקריא להם את זכויותיהם, כולל זכותן להגיש תלונה במקביל במשטרה.
בסיום הבדיקה חייבת האחראית על מניעת הטרדה מינית בעבודה להגיש את מסקנותיה והמלצותיה להמשך טיפול.
צריך לעשות הכל בזמן בירור התלונה על מנת להרחיק בין המתלוננת לחשוד בפגיעה.

בירור תלונה

גביית עדות מהנפגעת ומכל מי שרלוונטי.
בדיקת המידע שהתקבל.
הרבה מהאנשים שהתלוננו עליהם ביקשו לעבור בדיקת פוליגרף למרות שהיא לא קבילה בבית המשפט.
יש להימנע מפרסום פרטי התלונה ויש להזהיר את הנוגעים בדבר שאסור להם לפרסם את פרטי התלונה.
הבדיקה תתקיים גם אם המתלוננת חזרה בה.

דרכים למניעת הטרדה מינית

לומר די, תפסיק.
הדרכה והסברה בעבודה.
פרסום פסקי דין בנושא על מנת שיראו וייראו.
על המוטרדת לנהוג באסרטיביות ולסרב.
להיות בסביבת אנשים ולא לבד.
להימנע מללכת לבד בחשכה.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X