מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 4

ofirshitrit

ofirshitrit

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

שיעור זה יעסוק בתיאוריות שונות המתייחסות להטרדה מינית.

** על פי דנצברג, פחד קשור להטרדה מינית כי בלעדיו היינו מתפרעים.

תגמול- אנשים עושים מעשה מגונה כי הם בטוחים שיהיה להם תגמול – ריגוש.

על פי הגישה האבולוציונית, קיום יחסי מין בין גברים לנשים הם טבעיים וחלק מהחיים אך לא מעודדים קיום יחסי מין בכפייה אלא בהסכמה.

**על פי הגישה הפמיניסטית, גברים מטילים את איימתם על נשים מתוך גישה פטריארכלית – הגבר הוא השולט והקובע. על מנת למנוע הטרדה מינית על פי גישה זו, מפעילה האישה סנקציות.

במקרים רבים עורכי דין ושופטים טענו שהאישה תורמת את חלקה בהטרדה המינית ואולי אפילו הייתה החלק המרכזי בהטרדה מינית שחוותה. בבימ”ש ניסו עורכי דין לערער על אופי המתלוננת וניסו להציגה כמופקרת. פרופ’ יפה טוענת שתמיד יש מתח מיני בין גברים לנשים ולנשים יש חלק בהטרדה המינית. פרופ’ אחרת, טוענת להסרת אחריות מהגבר. לטענתה – לבוש פרובוקטיבי מזמין את הגבר, בכך האישה מוותרת על זכותה לא להיפגע מינית.

** פרופ’ אלון הראל טוען שגם אם האישה עשתה איזושהי פרובוקציה זה לא אומר שהיא מוותרת על זכותה להגן על עצמה מפני מטריד מינית.

דגשים בהליך הגשת תלונה על הטרדה מינית

 • התלונה תוגש לאחראי למניעת הטרדה מינית בעבודה בכתב או בע”פ.
 • את התלונה יכולה להגיש האישה או מי מטעמה.
 • אם העובדת היא עובדת קבלן היא יכולה להגיש את התלונה גם אצל אחראי מניעת מהטרדה מינית אצל הקבלן וגם אצל המעסיק.
 • ניתן להגיש את התלונה ישירות וניתן דרך אחראי כוח אדם. על האחראי להעביר זאת לטיפול אחרת עונשו קנס ואף מאסר.
 • כשמגישים תלונה בע”פ, בסופו של דבר חובה על המתלוננת להעלות את הדברים על הכתב.
 • על האחראי ליידע את המתלוננת לגבי דרכי הטיפול בתלונה, ולהקריא לה את זכויותיה, כולל זכותה להגיש תלונה במקביל במשטרה.
 • בסיום הבדיקה חייבת האחראית על מניעת הטרדה מינית בעבודה להגיש את מסקנותיה והמלצותיה להמשך טיפול.
 • בזמן בירור התלונה יש לפעול בכל דרך אפשרית על מנת להרחיק בין המתלוננת לחשוד בפגיעה.

בירור התלונה

 • גביית עדות מהנפגעת ומכל מי שרלוונטי.
 • בדיקת המידע שהתקבל (הרבה מהאנשים שהתלוננו עליהם ביקשו לעבור בדיקת פוליגרף אפילו שהיא לא קבילה בבית המשפט)
 • איסור פרסום פרטי התלונה
 • הבדיקה תתקיים גם אם המתלוננת חזרה בה.

דרכים למניעת הטרדה מינית- לומר די, תפסיק, הדרכה והסברה בעבודה, פרסום פסקי דין בנושא למען יראו וייראו, להימנע מללכת לבד בחשכה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X