מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 4

גיל משומר

גיל משומר

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 4

בשיעור זה דנו בתיאוריות הנעה ומה גורם להנעת אנשים (על פי דסברג), מה גורם לנו לעשות דברים כך או אחרת:

גורם ראשון הוא פחד.

גורם שני הוא תגמול. תגמול כספי וגם תגמול לא מוחשי כמו מילה טובה, חיוך או מכתב הערכה.

דיברנו על יחסים בין גברים לנשים, על הגישה הפמיניסטית, על מתח מיני מתמיד בין גברים לנשים.

דיברנו בהמשך השיעור על ההליך של הגשת תלונה על הטרדה מינית:

התלונה תוגש לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. היא יכולה להיות מוגשת בכתב או בעל פה. אם מוגשת בעל פה, על האחראית על הטרדה מינית לכתוב את התלונה.

על האחראית על הטרדות מיניות לעדכן את המתלוננת או המתלונן בדבר דרכי הטיפול בהטרדה המינית. בסיום הבדיקה על האחראית על הטרדה מינית להגיש את המלצותיה ויש למנוע מגע בין המטריד למתלוננת כל עוד התלונה מתבררת.

דירוג התלונה:

דנו באיך מבררים את התלונה, גביית עדויות מהמתלוננת ומעדים נוספים שאולי היו עדים למקרה. בדיקת המידע. העובדה שבכל מקרה גם אם המתלוננת חזרה בה – התלונה תיבדק על מנת למנוע מקרים נוספים ועל מנת לברר עד תום את התלונה.

תתבצע בדיקה לבדוק האם התלונה שהוגשה היא תלונת שווא.

דיברנו בשיעור על הטרדה מינית לפי סוג התרבות, ושהתרבות קובעת מהי הטרדה מינית במקומות מסוימים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X