מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 3

Uri Kletsman

Uri Kletsman

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מעסיקים מחוייבים לנקוט אמצעים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה.

על מעסיק חלה חובה לנקוט באמצעיים למניעת הטרדה מינית של עובדיו גם כאשר הם שוהים במדינה זרה במסגרת נסיעת עבודה.

כשבמדינה הזרה קיימת תרבות עסקית בה גבולות העבודה מטושטשים והסיכון להטרדה מינית גובר, על המעסיק לנקוט ביוזמתו אמצעי מניעה נוספים למניעת ההטרדה.

מעסיק נדרש להביא לידיעת כל המנהלים והעובדים במקום העבודה את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק ולדרוש מהם להימנע מהטרדה מינית והתנכלות.

מי שמעסיק עד 25 עובדים (כולל) רשאי למסור לכלל עובדיו עותק מהתקנון לדוגמה המצורף לתקנות ובכך יקיים הוראה זו. ראו דוגמאות לנוסח התקנון בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית.

מי שמעסיק מעל 25 עובדים חייב לתלות עותק של התקנון (אותו עליו להתאים למקום העבודה) במקום בולט לעין במקום העבודה, ובמקרה שמקום העבודה כולל כמה סניפים – בכל אחד מהם.

נגד מעסיק שלא מקיים את חובתו לפרסם תקנון ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה

אי-פרסום התקנון מהווה עבירה פלילית שדינה קנס

לפרטים נוספים, ראו קביעת תקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

מעסיק יאפשר לעובדיו להשתתף בפעולות הדרכה והסברה שעניינם מניעת הטרדה מינית על חשבון שעות העבודה המאורגנות ע”י ארגון העובדים או כל ארגון אחר העוסק במניעת הטרדה מינית. לחלופין רשאי המעסיק לארגן פעולות הדרכה והסברה בעצמו או באמצעות ארגון שכזה.

מעסיק שקיים אצלו תקנון משמעת מחויב לקבוע כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות משמעת חמורות ולהתאים את תקנון המשמעת לעניינים אלו.

מעסיק נדרש להעמיד לעיונם של כלל עובדיו את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות, ועל-פי בקשתם אף למסור לעובדים עותק מהם.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X