מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 5

NIRSHEMESH

NIRSHEMESH

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

קורס: מניעת הטרדה מינית

מס 134713

שיעור 5

מגיש: ניר שמש

מהו חוק? החוק בא לפתור

הגדרה:

חוק (מונח משפטי המגדיר מהו חוק מדינה), הוא הוראה רשמית מחייבת, מנוסח בכתב, באופן משפטי אחיד וברור, מחייב את כלל התושבים וניתן לאכיפה. חוקים נחקקים על ידי הגוף המחוקק במערכת השלטון במדינה, על מנת לשמור ולהגן על שלום הציבור ורווחתו, להסדיר את החיים בחברה ואת יחסי החברה-שלטון, וכדי שמוסדות השלטון יוכלו לנהל את המדינה בצורה מיטבית. בחוק מפורטים איסורים והיתרים בנוגע להתנהגות הפרט וכן חובות וזכויות האזרח. החוק הוא נורמה משפטית מחייבת לדפוסי התנהגות, כללים ויחסים בין-אישיים. כל אדם חייב לציית לחוק (כולל מוסדות השלטון)

למה חוקק החוק להטרדה מינית?!

כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים”.
הטרדה מינית היא תופעה חברתית נפוצה הפוגעת באנשים רבים ובמיוחד בנשים.

 

העלנו דוגמאות של סיגנונות דיבור וכינויי שמות בשימוש יומיומי שיכולים להוות הטרדה מינית במקום העבודה.

דיון פתוח בנושא

פרוק סעיפי החוק כולל דוגמאות

סיכום:

העולם השתנה ועם השנים התפתחו יותר יחסי עובד מעביד, יותר עובדים מועסקים בנסיבות שונות. כלל הדברים הללו הובילו לכך שהעובד אינו אותו עובד והבוס אינו אותו בוס. הערכים התגמדו ונוצר מצב שמיניותו של האדם הפכה למורכבת מאוד והעסיקה אותו יותר מאשר בעבר (שהתעסק במצוקותיו) וכתוצאה מכך הנושא של ניצול יחסי מרות והטרדות מיניות קיבל משמעויות גדולות יותר.

 

החוק אינו חופשי ולא מדבר על הטרדה מינית ברחוב, הוא נחקק כתוצאה מהטרדות מיניות שהתרחשו בעבודה ובין מפקד ופקוד עקב יחסי מרות וניצול כוחו של המנהל להחפצת עובדיו והתייחסות לגופם ולא לאישיותם.

 

דיברנו על פרוייקט מי טו, השינוי לטובה שנעשה עקב הפמיניזם והנשים החזקות המובילות מהפך בחברה בנושא הזה, שדורשות כבוד בגלל אישיותן ולא בגלל גופן ומיניותן.

 

הסעיף הראשון אומר שתפקיד החוק הוא לאסור הטרדה מינית כדי למנוע פגיעה בכבודו, חירותו ופרטיותו של אדם. מכיוון שכאשר מעביד לא נותן לעובד לפעול עפ”י דעתו ולהגיד את שעל ליבו עקב סחיטה על סמך הטרדה מינית (אם לא תעשה דבר מה תפוטר) הוא פוגע בחירותו ופרטיותו וכמובן שבכבודו.

 

זה יכול לקרות במספר מסגרות:

א. מסגרת יחסי עבודה- כתוצאה מכוחו של המעסיק הוא יכול לנצל את יחסי המרות ולסחוט מהעובד כל מיני נושאים שיפתרו לו כל מיני בעיות.

ב. מעשים מגונים בחברה- כל פעולה שאתה עושה עם גופך הינה הטרדה מינית.

ג. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני- הצעות חוזרות ונשנות בניגוד לרצון הצד השני.

ד. התייחסויות חוזרות הפונות לאדם ומתמקדות במיניותו- התייחסות מבזה ומשפילה המופנית לאדם ביחס לגופו או למיניותו או לנטייתו המינית.

ה. פרסומים- פרסום ותצלומים של עובדים הקשורים למיניותו או לצורה בהן צולם.

ו. חסרי ישע- קטין (כל סיטואציה תחשב הטרדה מינית- פסול דין), מטופל בטיפול נפשי (אין להציע/ לומר דבר מיני בשום סיטואציה), עובד במסגרת יחסי עבודה (מתן שירות תוך ניצול), תלמידי כיתה יב-יד (אינם קטינים אך עדיין אסור למורה/מרצה לנצל את יחסי המרות), תלמיד ישיבה /סטודנט (יחסי מרות בין מרצה/מורה/ רב לתלמידו), במסגרת הדרכה של כהן דת/מתחזה לכהן דת/ ידוע או מציג עצמו כבעל סגולות מיוחדות.

 

-סוף-

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X