מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 4

Shimonmarciano

Shimonmarciano

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

תיאוריות שונות המתייחסות להטרדה מינית

פחד מלווה אותנו מינקות ועד זקנה. פחד מניע אותנו כבני אדם לא לעשות דברים שנתחרט עליהם אחר כך וזה טבעי. פחד זה קשור גם להטרדה מינית כי בלעדיו היינו מתפרעים.

תגמול- לא נעשה דבר בחיים ללא תגמול. אנשים עושים מעשה מגונה כי הם בטוחים שיהיה להם תגמול – ריגוש.

שוחחנו על הגישה האבולוציונית ועל הגישה הפמיניסטית.

במקרים רבים עורכי דין ושופטים טענו שהאישה תרמה את חלקה בהטרדה המינית ואולי אף היתה החלק המרכזי בהטרדה מינית שעברה.

פרופ’ יפה טוענת שתמיד יש מתח מיני בין גברים לנשים ולנשים יש חלק בהטרדה המינית.

פרופ’ אחרת, אישה גם היא, טוענת להסרת אחריות מהגבר. לטענתה – לבוש פרובוקטיבי מזמין את הגבר. ובכך האישה מוותרת על זכותה לא להיפגע מינית.

פרופ’ אלון הראל טוען שגם אם האישה עשתה איזושהי פרובוקציה זה לא אומר שהיא מוותרת על זכותה להגן על עצמה מפני מטריד מינית.

הטרדה מינית מתוך סמכות בעבודה יכולה להתקיים גם מחוץ לעבודה.

שוחחנו על שלבי הליך הגשת תלונה.

התלונה תוגש לאחראי למניעת הטרדה מינית בעבודה.
את התלונה יכולה המתלוננת להגיש גם בכתב וגם בע”פ.
את התלונה יכולה להגיש האישה או מי מטעמה.
אם העובדת היא עובדת קבלן היא יכולה להגיש את התלונה גם אצל אחראי מניעת מהטרדה מינית אצל הקבלן וגם אצל המעסיק.
ניתן להגיש את התלונה ישירות וניתן דרך אחראי כוח אדם. ועליו/ה להעביר זאת לטיפול אחרת עונשו קנס ואף מאסר.
כשמגישים תלונה בע”פ, בסופו של דבר חובה על המתלוננת להעלות את הדברים על הכתב.
על האחראי ליידע את המתלוננים לגבי דרכי הטיפול בתלונה, ולהקריא להם את זכויותיהם, כולל זכותן להגיש תלונה במקביל במשטרה.
בסיום הבדיקה חייבת האחראית על מניעת הטרדה מינית בעבודה להגיש את מסקנותיה והמלצותיה להמשך טיפול.
צריך לעשות הכל בזמן בירור התלונה על מנת להרחיק בין המתלוננת לחשוד בפגיעה.

שוחחנו בנושא בירור תלונה

גביית עדות מהנפגעת ומכל מי שרלוונטי.
בדיקת המידע שהתקבל.
הרבה מהאנשים שהתלוננו עליהם ביקשו לעבור בדיקת פוליגרף למרות שהיא לא קבילה בבית המשפט.
יש להימנע מפרסום פרטי התלונה ויש להזהיר את הנוגעים בדבר שאסור להם לפרסם את פרטי התלונה.
הבדיקה תתקיים גם אם המתלוננת חזרה בה.

דרכים למניעת הטרדה מינית לומר די, תפסיק.

על המוטרדת לנהוג באסרטיביות ולסרב.
להיות בסביבת אנשים ולא לבד.
להימנע מללכת לבד בחשכה.

שוחחנו עלהטרדה מינית עפ”י תרבויות

בחלק מהתרבויות, התרבות קובעת מהי הטרדה מינית. למשל: במדינות ערב אסור להסתכל על אישה נשואה – עונש כבד.

בישראל זה מותר.

יש תרבויות ליברליות בכל הקשור ליחסי מין ויש כאלו סגורות ויש להן נורמות שאסור לעבור (לא חוקים).

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X