מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 5

Shimonmarciano

Shimonmarciano

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

דיברנו על החוק למניעת הטרדה מינית. משמעות המילה חוק, החוק בא לפתור בחברה נושא שהיה צריך להיפתר, נועד לעשות סדר בחברה ולהציב גבולות ברורים.

החוק אינו נחקק בקום המדינה אלא שנים רבות לאחר מכן, בשנת 1998. ההתעסקות בחברה הייתה סביב חיי היום יום ולשרוד מבחינה כלכלית ונפשית, ולא התעסקו בהטרדות מיניות במסגרת העבודה/ מערכות חברתיות שונות.

העולם השתנה ועם השנים התפתחו יותר יחסי עובד מעביד, יותר עובדים מועסקים בנסיבות שונות. כלל הדברים הללו הובילו לכך שהעובד אינו אותו עובד והבוס אינו אותו בוס. כתוצאה מכך הנושא של ניצול יחסי מרות והטרדות מיניות קיבל משמעויות גדולות יותר.

החוק אינו חופשי ולא מדבר על הטרדה מינית ברחוב, הוא נחקק כתוצאה מהטרדות מיניות שהתרחשו בעבודה ובין מפקד ופקוד עקב יחסי מרות וניצול כוחו של המנהל להחפצת עובדיו והתייחסות לגופם ולא לאישיותם.

דיברנו על פרוייקט מי טו.

הסעיף הראשון אומר שתפקיד החוק הוא לאסור הטרדה מינית כדי למנוע פגיעה בכבודו, חירותו ופרטיותו של אדם.

זה יכול לקרות במספר מסגרות:

א. מסגרת יחסי עבודה.

ב. מעשים מגונים בחברה.

ג. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני.

ד. התייחסויות חוזרות הפונות לאדם ומתמקדות במיניותו.

ה. פרסומים.

ו. חסרי ישע- קטין (כל סיטואציה תחשב הטרדה מינית- פסול דין), מטופל בטיפול נפשי.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X