מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 5

גיל משומר

גיל משומר

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 5

בשיעור זה הוספנו לעבור על סעיפי החוק השונים וחריגיו.

דיברנו בתחילת השיעור על כך שהחוק בא לתת מענה לבעיה או פתרון לקושי מסוים בחברה, להגביל התנהגות פוגענית הגורמת לפגיעה בכבודו, בגופו ובחירותו של אדם ובנוסף לקדם שוויון בין המינים, אחת המטרות של החוק. מטרת החוק היא לעשות סדר לגבי התנהגות שיכולה לפגוע באדם אחר, מניעת החפצה של אדם וקטלוג אדם בשל מוצאו, מגדרו או מאפיינים אחרים.

המטרה היא להתייחס לאדם בתור אדם, לא להכליל אדם מסוים כחלק מקבוצה כזו או אחרת.

דיברנו על כך כי צריכה להיות אסרטיביות מצד המוטרד להבהיר כי לא יקבל התנהגות פוגענית ולעצור את ההתדרדרות בקשר שבין המטריד למוטרד בעודה באיבה. על המוטרד להסביר כי לא מקובלת עליו התנהגות פוגענית או מילים היכולות להביע זלזול, ואף לא מבטים או קשר עין שהוא יכול לעלות כדי הטרדה כזו או אחרת, על מנת למנוע המשך הטרדה או לגרום לאי בהירות ביחסים.

דיברנו על כך כי אין לשאול שאלות חודרניות היכולות לפגוע בחירותו של אדם ועל כך כי צריך לשמור מרחק סביר בין אדם לאדם על מנת לא לפלוש למרחב האישי של אדם על מנת לשמור על כבודו וחירות גופו.

דיברנו על חובת התנהגות וסגנון דיבור נקי ולא פוגעני.

דיברנו על אחד מסעיפי החוק שהוא פרסום תצלום משפיל או מבזה ללא הסכמה, ועל החריגים לסעיף הזה בחוק, בין השאר:

עניין ציבורי המצדיק את הפרסום או הבעת ביקורת היכולה להיחשב לגיטימית.

מקרים של קטין או חסר ישע.

מטופל בנושא נפשי ובריאות הנפש.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X