מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 1

Galbutbika

Galbutbika

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בס”ד 28.04.21

שיעור ראשון:
עו”ד שמעון קושניר
0503222103

▪️ חוק הטרדה מינית מתייחס גם לבנים וגם לבנות.
▪️ לכל אדם במדינה דמוקרטית יש זכויות על גופו. ולכן כשזכויות אלה נפגעות זה נחשב כהטרדה.
▪️ הטרדה מינית לא מגיעה דווקא מחיצוניות אלא מדפוסי התנהגות מילדותו. זה דבר שבא מהבית.

*החוק למניעת הטרדה מינית:*
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח-1998 נחקק בישראל בשנת 1998, והוא אוסר על הטרדה מינית ועל התנכלות על רקע של הטרדה מינית.

*מטרת החוק:*
סעיף 1 לחוק מציג את מטרת החוק:
“חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים”.

*מאפייני החוק:*
החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר 5 סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית, *וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר,* ועוולה אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק.

*מהי הטרדה מינית?*
*1. סחיטה באיומים -* כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני. (דרישות מיניות שמלוות בסחיטה ואיומים).
*2. מעשים מגונים -* סעיף זה מפנה לעבירה פלילית שקיימת מזה עשרות שנים בחוק העונשין הפלילי.
*ניתן לראות בקלות שהמעשה הוא לא מעשה תקין.* (למשל נגיעה, חיבוק, אפילו נגיעות קלות וכדו’).
*3. פגיעות חזותיות -* הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. (זו פגיעה באוטונומיה של אותו אדם. פוגע בשלוותו).
*4.* התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, *המתמקדות במיניותו/בגופו* כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. (כמו אמירה/בדיחה גסה).
*5.* התייחסות (אפילו חד פעמית) מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

6.דיברנו על פגיעות חזרתיות המתייחסות להצעות החוזרות ונשנות למרות הסירוב הראשוני. כשהדבר חוזר על עצמו מס’ פעמים תוך התעלמות מרצון האחר וכפיית קשר במטרה לשנות את דעת הצד השני זו הטרדה. במידה והצד השני ייענה זה יהיה מתוך סחיטה ולא מרצון חופשי.

7.בנוסף, עסקנו באמירות ובדיחות גסות האם נחשבות כהטרדה מינית גם כן? בדיחה גסה עשויה להוות פגיעה מינית חזקה מאחר והאדם המספר את הבדיחה מצפה לריגוש מצד חבריו המאזינים. כשמדובר בממונים עליהם להתנהל תחת הנחיות התנהגות ברורות ועליהם לדעת את מקומך ואת רמת הכבוד הנדרשת לך.

8.דיברנו גם על פניה לאדם בשמו הפרטי ולא באדון/גברת, האם מותר או שמדובר גם כן בהטרדה? במדינת ישראל מקובל לפנות לאדם בשמו הפרטי אך במדינות מסוימות במסגרת העבודה חל איסור לפנות לאדם בשמו הפרטי אלא באדון/גברת ושם משפחה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X