מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 1

ofirshitrit

ofirshitrit

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

גופו של האדם הוא מבצר- אין לגעת בו ללא רשות.

מהי הטרדה מינית?

סחיטה מינית- דרישה מאדם לבצע דברים מיניים. דוגמא- חולצות צמודות לברמניות בפאב והאיום בשקילת המשך עבודתו של אדם באם יסרב לעשות כן. הוכחת סחיטה מינית-1. הבקשה. 2. הסחיטה

מעשים מגונים בחברה- למשל נגיעה, חיבוק, נגיעות במקומות אינטימיים.

פגיעות חזותיות- הצעת הצעה חוזרת ונשנית שהופכת למטרד. סוג של כפייה של דבר שהאדם אינו מעוניין בו.

אמירה גסה/בדיחה גסה- האם היא הטרדה מינית? יצירת ריגוש כשהצד שסיפר את הבדיחה מצפה למבוכה של מי ששומע את האמירה. על אחת כמה וכמה במקום עבודה- לא מתאים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X