מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 1

Shirel Aboalgiz

Shirel Aboalgiz

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בס”ד 28.04.21

 

שיעור ראשון:

 

▪️ חוק הטרדה מינית מתייחס גם לבנים וגם לבנות.

▪️ לכל אדם במדינה דמוקרטית יש זכויות על גופו. ולכן כשזכויות אלה נפגעות זה נחשב כהטרדה.

▪️ הטרדה מינית לא מגיעה דווקא מחיצוניות אלא מדפוסי התנהגות מילדותו. זה דבר שבא מהבית.

 

 

*החוק למניעת הטרדה מינית:*

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח-1998 נחקק בישראל בשנת 1998, והוא אוסר על הטרדה מינית ועל התנכלות על רקע של הטרדה מינית.

 

*מטרת החוק:*

סעיף 1 לחוק מציג את מטרת החוק:

“חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים”.

 

*מאפייני החוק:*

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר 5 סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית, *וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר,* ועוולה אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק.

 

*מהי הטרדה מינית?*

*1. סחיטה באיומים -* כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני. (דרישות מיניות שמלוות בסחיטה ואיומים).

*2. מעשים מגונים -* סעיף זה מפנה לעבירה פלילית שקיימת מזה עשרות שנים בחוק העונשין הפלילי.

*ניתן לראות בקלות שהמעשה הוא לא מעשה תקין.* (למשל נגיעה, חיבוק, אפילו נגיעות קלות וכדו’).

*3. פגיעות חזותיות -* הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. (זו פגיעה באוטונומיה של אותו אדם. פוגע בשלוותו).

*4.* התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, *המתמקדות במיניותו/בגופו* כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. (כמו אמירה/בדיחה גסה).

*5.* התייחסות (אפילו חד פעמית) מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X