מניעת הטרדות מיניות

סיכום שיעור 5

Moranki0123

Moranki0123

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדות מיניות

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

ניצול יחסי מרות והטרדה מינית-

מהו חוק? עושה סדר וכל מי שמבצע עבירה יענש.

למה חייב חוק הטרדה מינית?
כדי לקבוע גבולות מה מותר ומה אסור.
והגנה על כבודו של אדם.החוק למניעת הטרדה מינית נועד כדי שלא נוכל להתייחס לאדם כחפץ.

מאפייני החוק:
החוק למניעת הטרדה מינית מוגדר כחוק במסגרת וביחסי עבודה ואינו חוק חופשי.
הוא מגדיר 5 סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית, וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר.

מטרת החוק:
סעיף 1 לחוק מציג את מטרת החוק: “חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים”.המעשים שלפי החוק הם בגדר הטרדה מינית: (יש אוכלוסיות מסוימות שיכולות להיות הכי מוטרדות היות ואינם יכולים לעמוד על שלהם, מתוך תחושה של עוצמות כוח) :
*סחיטה באיומים -* כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני. במסגרת יחסי עבודה – המעסיק יותר חזק ויכול לנצל את יחסי המרות ולסחוט את העובד.
מעשים מגונים  סעיף זה מפנה לעבירה פלילית שקיימת מזה עשרות שנים בחוק העונשין הפלילי.
הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות (כאשר ההצעות מוצעות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות (כאשר ההתייחסויות נעשות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
התייחסות  מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

*תיקון מס’ 10 לחוק למניעת הטרדה מינית – “חוק הסרטונים”:*
תיקון מס’ 10 לחוק למניעת הטרדה מינית, שנודע בכינוי חוק הסרטונים, קובע כי כל הפצה או פרסום של סרטונים ותמונות בעלות אופי מיני, ללא קבלת אישור מפורש של האנשים המופיעים בהם, ייחשבו כעוולה של הטרדה מינית, וכן עבירה של פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, שדינה הוא עד חמש שנות מאסר.

*עיקרי התיקון:*
החוק קובע כי כל פרסום של תצלום, סרט או הקלטה בעלי אופי מיני שיש בהם כדי להשפיל את האדם המופיע בהם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום – תיחשב כהטרדה מינית ודינה יהיה כדין הפוגע במזיד בפרטיותו של אדם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות – עד 5 שנות מאסר.

*החוק מציין שלושה סייגים או הגנות אשר ימנעו אישום פלילי מאדם שפרסם או הפיץ תוכן מיני ללא ידיעת או הסכמת האדם הנראה בסרטון או בתמונה:*
▪️ *הגנת תום הלב:* “הפרסום נעשה בתום לב בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו”.
▪️ *מטרה כשרה:* “הפרסום נעשה למטרה כשרה”.
▪️ *עניין ציבורי:* “יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או הבעת ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו ופרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו.”

*הטרדת מינית כלפי קטין:*
כאשר מדובר בקטינים, המחוקק מחמיר בענישה מכיוון שהוא מכיר בכוח עודף של המבוגר הפוגע ומנגד בתלות, חוסר האונים והיעדר השליטה של הקטין חסר הישע.
הוא לא ברשות עצמו ולא תמיד מודע להשלכות.

*מוגדרים כחסרי ישע לעניין החוק:*
קטין
מטופל נפשית
עובד במסגרת יחסי עבודה
*תיקון בחוק -* גם תלמידי כיתה. כשהמורה/מרצה מטריד מינית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X