מעבדה רפאוית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 3

Dmitry

Dmitry

פרטי הסיכום

קורס: מעבדה רפאוית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

הרצאה 3

הכרת הממשקים במערכות מחשוב של מעבדות

לכל המודולים של מערכת מידע יש מערכות ביקורת. HL7- פורמאטא העברת מידע רפואי ממערכת אחד לשני לבניית מערכת מעבדיות. כספת – ממשק שבו נמצא מידע רפאוי ברשת. בזמן הקורונה המציאו 3 ממשקים חדשים. פריסת מערכות מידע לפי היררכיה לפי חשיבות , נגישות, מרפאות וקהילה.

תיעוד הדגימה כל אורך חייה. מזמן הלקיחה עד הכנסתה לארכיון. ישנם מספר תחומים חדשים בתחום ההתפתחות מערכות ושרתים חדשים בזמן אחרון , כגון צ’יפ לנשים בהריון למעקב הריון ובריואת העובר, קבלת תוצאות בדיקות טיפולים בנייד וכו’.

ניהול סיכונים במעבדה רפאוית

סיכונים במעבדות לרוב סובייקטיבים. מטרת ניהול הסיכון הוא להמעיט את הסיכונים ואף לא לתת להם לקרות. דרישה היא השקעה במניעה. ניהול סיכונים התחיל לעבוד בתור מסגרת רק משנות 70 , כרגיל נגרם ממשפטים נגד פרט או מדינה במקרים חריגים. תאבון הסיכון הוא רמה משוערת של סיכון להתממש. סיכון שורשי- סיכון שקיים מרגע הפעלת המטרה, סיכון השארי- סיכון שקיים מהפעלה של סיכון שורשי, סיכון שעליו יש צפיה להגיע.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X