מעבדה רפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 3

yaelamar

yaelamar

פרטי הסיכום

קורס: מעבדה רפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מערכת מחשוב במעבדה

Lis/Lims

 hl7

ממשק תוצאות

ממשקי מכשירים

שמירת מידע

פריסת מערכת מעבדות

שדרוג מערכת מעבדות באתר

התפתחויות בתחום המעבדות

העתיד במעבדות

ניהול סיכונים:

מטרה : תהליך ניהול סיכונים

איך למנוע סיכונים?

הגדרת סיכון

סוגי סיכונים

סיכון שורשי/השארי/מטרה

פרמטרים: רמות חומרה ערך הגילוי רמות התכנות ערך הדגימה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X