מרתון מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 1

Dvir100100

Dvir100100

פרטי הסיכום

קורס: מרתון מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בס”ד 28.04.21

שיעור ראשון:

▪️ חוק הטרדה מינית מתייחס גם לבנים וגם לבנות.
▪️ לכל אדם במדינה דמוקרטית יש זכויות על גופו. ולכן כשזכויות אלה נפגעות זה נחשב כהטרדה.
▪️ הטרדה מינית לא מגיעה דווקא מחיצוניות אלא מדפוסי התנהגות מילדותו. זה דבר שבא מהבית.

החוק למניעת הטרדה מינית:
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח-1998 נחקק בישראל בשנת 1998, והוא אוסר על הטרדה מינית ועל התנכלות על רקע של הטרדה מינית.

מטרת החוק:
סעיף 1 לחוק מציג את מטרת החוק:
“חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים”.

מאפייני החוק:
החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר 5 סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית, וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר, ועוולה אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק.

מהי הטרדה מינית?
1. סחיטה באיומים – כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני. (דרישות מיניות שמלוות בסחיטה ואיומים).
2. מעשים מגונים – סעיף זה מפנה לעבירה פלילית שקיימת מזה עשרות שנים בחוק העונשין הפלילי.
ניתן לראות בקלות שהמעשה הוא לא מעשה תקין. (למשל נגיעה, חיבוק, אפילו נגיעות קלות וכדו’).
3. פגיעות חזותיות – הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. (זו פגיעה באוטונומיה של אותו אדם. פוגע בשלוותו).
4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו/בגופו כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. (כמו אמירה/בדיחה גסה).
5. התייחסות (אפילו חד פעמית) מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X