מרתון מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 3

Dvir100100

Dvir100100

פרטי הסיכום

קורס: מרתון מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

בס”ד. יום ראשון 02.05.21

*שיעור שלישי:*
*מה נחשב להטרדה?*

השופטים דנו לא פעם האם גם הערה נחשבת להטרדה מינית או שזו סתם הערה שלא במקומה.
כמובן אין חולקים על כך שמגע כפוי אפילו טפיחה קלה אפילו ללא כוונה היא נחשבת כהטרדה מינית.

3 דברים שעפ חוק החוק מחייב ליישם אותם כדי למנוע הטרדה מינית:
▪️ חייב להיות בכניסה לכל מקום עבודה במקום מרכזי – צריך להיות התקנון במקום בולט.
▪️ כל מעסיק חייב למנות (מעל 25 עובדים) אחראי על הנושא של הטרדות. וגם בפחות מכך הוא האחראי.
▪️ בכל מקום עבודה צריך משמעת וצריך להיות בסדר המשמעת שהטרדה מינית היא עבירת משמעת חמורה.

*הטרדה מינית בעבודה:*
הטרדה מינית בעבודה היא התייחסות לאישה או לגבר כאל אובייקט מיני כאשר הם אינם מעוניינים בכך.
התייחסות זו משפילה את הקורבן ופוגעת בזכותו/ה לקבלת הזדמנות שווה להשתלבות בשוק העבודה. בנסיבות מסוימות, הטרדה מינית מהווה גם עברה פלילית.

דוגמה להטרדה מינית: מעסיק משגר לעבר עובדת חדשה במשרד הערות על לבושה הצמוד והסקסי. העובדת ביקשה ממנו להפסיק אך הוא ממשיך.

במקרים של התייחסויות והצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998, מפריד מפורשות בין מקרים כאלו המתרחשים בין העובדים והעובדות, לבין התייחסויות והצעות שכאלו המתרחשות במקרה של יחסי סמכות ומרות:

*בין העובדים והעובדות:*
על המוטרד/ת להתנגד להצעה בפעם הראשונה ורק במקרה של פנייה שנייה של המטריד/ה יחשב הדבר להטרדה מינית.

*יחסי סמכות ומרות בהקשר של יחסי מעסיקים לעובדים:* מעשים מגונים או סחיטה באיומים, הצעות, אמירות והתנהגות הנושאים אופי מיני ונעשים במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות, ייחשבו הטרדה מינית, גם אם המוטרד או המוטרדת לא סירבו להצעות ולא דחו אותן במפורש.
אין צורך שהעובדים יביעו התנגדות משום שביחסי מרות וכפיפות יש קושי מובנה בהבעת התנגדות מכח היחסים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X