מרתון ניהול זמן

סיכום שיעור 4

shiranperetz

shiranperetz

פרטי הסיכום

קורס: מרתון ניהול זמן

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

ברמת המאקרו הגורמים המשפיעים על ניצול וניהול הזמן מתחלקים לשניים: גורמים מתוכננים וגורמים לא מתוכננים.

הגורמים המתוכננים הינם כל המשימות, נושאים והמטלות הידועים לנו מראש, אשר לגביהם חייבים לבצע תיעדוף עפ”י מטריצת חשיבות/ דחיפות.

מאחר וגורמים אלה ידועים מראש הטיפול והשליטה בהם פשוטים יחסית. על מנת להיות בשליטה מוחלטת לגבי ניצול וניהול הזמן בגורמים אלה עלינו לפעול עפ”י השיטות לניהול זמן והפעילויות המתוארות בפרקי התכנון והצבת היעדים.

הגורמים הבלתי מתוכננים הינם כל המשימות, נושאים והמטלות שאינם ידועים לנו מראש וגזלני הזמן.

גזלני הזמן הינן כלל הפעילויות בהן מושקעת כמות זמן לא פרופורציונלית לתועלת והערך המתקבל מהן.

מאחר וגורמים אלה אינם ידועים מראש, השליטה בהם נמוכה מאוד אך עלינו לערוך הערכת מצב ולשלוט ככל הניתן בהתנהלותנו בהם ובהתפתחותם.

הגורמים הבלתי מתוכננים מתחלקים לשני סוגים:

חיצוניים: כ”א חסר, ציוד תקול, ישיבות, אורחים בלתי צפויים, פגישות בלתי מתוכננות, טלפונים, מידע חסר, וכו’.

פנימיים: עיכובים, ניסיון להספיק יותר מהיכולת, הערכת זמן לא הגיונית, תכתובות, חוסר האזנה/ הקשבה, הגדלת ראש, לקיחת אחריות, חוסר יכולת לסרב, וכו’

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X