מרתון ניהול זמן

סיכום שיעור 5

shiranperetz

shiranperetz

פרטי הסיכום

קורס: מרתון ניהול זמן

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

ניהול הזמן צריך להיות בכל תחומי החיים.

בחיי החברה יש להתייחס למצבי הרוח המשפיעים על התנהלותנו, על ניהול הזמן, על התפקוד שלנו ואפילו עפ”י היהדות על השרירים שלנו.

התרבות הארגונית כוללת את כלל הנורמות והתנאים הקיימים בארגונים.  החל מתרבות הלבוש ועד ההתנהגות הנהוגה.

בקיום ישיבה יש לתכנן את כולה עפ”י מס’ עקרונות חיוניים.

  • נושא הישיבה והאחראי על כתיבת הפרוטוקול.
  • מסגרת זמן הישיבה הכולל והקצאת זמן נתון לכל נושא בו ידונו במהלך הישיבה.
  • יש להגיע לישיבה ערוכים ומוכנים עם עובדות ונתונים מדוייקים.
  • יש למקד ולדון בנושא ולא לסטות לנושאים אחרים.
  • יש להגיע עם רצון להקשיב וראש פתוח להצעות ורעיונות המשתתפים.

יש לפעול עפ”י סדרי עדיפויות המתבססים על דחיפות וחשיבות. חשוב להתעסק בנושאים החשובים ולא לסטות ולבזבז את הזמן על נושאים אחרים.

יש להימנע מדחיות, הן יובילו לפגיעה קשה יותר בניהול הזמן העתידי.

יש להימנע מפעילויות שאינן חשובות ואינן דחופות, “בזבוז זמן לשמר”, לדוגמא: שיחות סרק בטלפון, שימוש במדיה, צפייה בטלוויזיה, קריאת אקטואליה וכו’.

יש לפעול לשיפור תהליך העבודה. כשעובד מציע הצעות ייעול הוא מראה למנהליו שהוא חלק מהעבודה ושיש לו מטרה לקדם ולהתקדם במערכת ולהימנע מבזבוז זמן. הצעת רעיונות חדשים עשויה לסייע בצמצום כוח אדם/ הרחבתו, הפקת טכנולוגיה חדשה, צמצום עלויות וכו’ ובכך להוביל לייעול וניצול נכון של הזמן.

אדם פרואקטיבי הינו אדם יוזם, הפועל למען שינוי במצבו. עובד פרואקטיבי מגדיל ראש, מיומן ופעיל, לפיכך מנהליו לא דואגים לתפקודו ולא נדרשים לתת לו הוראות מפורטות כי יודעים שיבצע את מטלותיו כראוי.

אדם ריאקטיבי מגיב למצה הקיים ולא יוזם אותו.

האצלת סמכויות מצוינת לניהול זמן. האצלת סמכויות אפקטיבית מועילה למנהל הארגון ולארגון עצמו, מסייעת למנהל לנהל את זמנו כראוי, להשקיע אנרגיות בפעולות נוספות ובחדשות ובו בזמן לא פוגעת בתפקוד הארגון.

על מנת שארגון יתפתח ויתקדם על מנהליו לבדל את זמן העבודה ויעילות העובדים המצטיינים, זה נקרא בידול הצטיינות. על המנהל לדעת את חזקותיו וחולשותיו של כל עובדי הצוות שלו ולפיכך עליו לבדל ולא להשוות את ההטבות בין העובדים הבינוניים והמצוינים (בבידול המנהל ידרבן את הבינוניים להיות מצוינים ובו זמנית יתגמל את המצוינים על פועלם).

כל מנהל זמן נדרש להשאיר 7-10 שעות שבועיות פנויות לטובות בלת”מים (=בלתי מתוכננים). מתייחס לפקק בלתי צפוי, אורח שהפתיע, כשל במערכת שלא תוכנן, פנצ’ר בתחילת היום וכו’.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X