ניהול אבטחת איכות

סיכום שיעור 14

elih

elih

פרטי הסיכום

קורס: ניהול אבטחת איכות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

שיעור 14 – מרצה ישראל .

מדידת עלויות איכות (אי איכות) היא מדידה כספית של הוצאות הנובעות משני הבטים.

א. השקעות בפעילות בקרה. הערכה ומניעה. הוצאות הללו הנם בשליטת החברה וניתנות לתכנון.

ב. הוצאות הנובעות מאי הצלחה במניעה ובאות לידי ביטוי כתקלות במפעל. ו/או תקלות המתגלות אצל הלקוח.

על פי הגישה התהליכית המדידה תעשה לכל תהליך ליבה . תוך התייחסות לחלקן של היחידות הקשורות לאותו תהליך.

ישום המודל ככלי לשיפור  חייב הצבת יעדים תקופתיים לעלויות האיכות . סקירת הנתונים מול היעדים בהתאם. סקירת  את הנתונים מול היעדים בהתאם . מקובל לסקור את הנתונים בסקרי ההנהלה של מערכת איכות .

הגדרות .

מניעה- מאמצים למיעת איכות ירודה.

הערכה- פעילויות הקשורות בזיהוי / גילוי מצב איכות המוצר או השירות .

כשל פנים – אי התאמה המתגלת לפני הספקת המוצר או השירות .

כשל חוץ – אי התאמת המתגלה ךאחר הספקת המוצר או השירות .

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X