ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 9

yuvalda

yuvalda

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

מושגים תפיסות וגישות.

בשיעור זה נלמד בין השער על כלל 80-20.

דוגמה לכלל זה הינה ש20 אחוז מהלקוחות גורמים ל80 אחוז מהפניות ותלונות.

דוגמב נוספת שנתן המרצה הינה על כך ש80 אחוז מבעלי קרקעות הינם 20 אחוז מהאוכלסיה באיטליה.

כלומר נוצר פרדוקס.

למה אחוז קטן גורם ל80 אחוז מהתוצר. שאלה זאת לא נענתה אך נשאלה שאלה אחרת והיא:

איך מתמודדים אם הבעיה הזאת. אם יכולנו לפתור את הנושא, ואיך לכל דוגמה.

חשוב לשים לב שיש עוד הרבה דוגמאות שכלל זה תקף (למרות שלפעמים באחוזים שונים אך דומים) וניתן ללמוד ממנו המון לפיתוח החברה שלנו בשוק החיצוני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X