ניהול איכות ואבטחת איכות 123690

סיכום שיעור 10

guy ventura

guy ventura

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות 123690

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

ניהול איכות כוללת

TQM TOTAL QUALITY MANEGMENT

עקרונות ה TQM:

תפקיד ההנהלה משתנה מניהול למנהיגות (managment to leadership)

התמקדות בלקוחות (פנימיים וחיצוניים)

שיפור מתמיד של תהליכים

שיתוף בעלי תפקידים בתהליכי השיפור

לאפשר גם לעבדים להיות כוח מניע שיפורים

עידוד והמרצה של עבודת צוות בכל הרמות ובכל התחומים

עירוב ספקים בתהליך השיפור כשותפים אמיתיים

ייזום תהליכים של שיפור על בסיס של מדידה ומדדים כמותיים ואיכותיים

בקרת תהליכים

שיטת ניהול איכות כוללת  מאחדת שיטות ניהול בסיסיות עם מאמצים לשיפור ועם כלים טכניים בשיטה מובנת והתמקדות בלקוחות ושיפור מתמיד

 

ראינו סרט עם אליעזר שקדי האלוף במיל
דיבר על מנהיגות ציונות ומצויינות

 

ראינו סרט עם גיא רולניק מגש הכסף

 

תרבות אירוגנית – סך כל ההנחות הערכים וכו המשתתפים בארגון

 

תפקידה של התרבות הארגונית – להבהיר נורמות והתנהגות מצופה. תרבות מגדירה את “חוקי המשחק”

 

דוגמאות למאפיינים של תרבות ארגונית:

חדשנות

תכנון

מכוונות לאנשים

מכוונות לתוצאות

שימת לב לפרטים

עבודת צוות

תחרותיות

אמון

למידה ארגונית

שמירה על תרבות ארגונית:

מיון עובדים

הנהלת הארגון

חיברות – סוציאליזציה

 

בברכה

גיא ונטורה

תז 061508701

טל 0528072392

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X