ניהול איכות ואבטחת איכות 123690

סיכום שיעור 15

guy ventura

guy ventura

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות 123690

מספר השיעור: 15

סיכום השיעור

יכולות ארגון:

* משקפת את מידת ההתקדמות בהשגת יעדי האיכות שההנהלה הציבה

*מאפשרת קביעת סדר עדיפויות בטיפול בבעיות איכות שונות.

*מאפשרת הערכה של כדאיות ההשקעה בשיפור האיכות יחסית

למצב הקיים.

*משפרת את האפקטיביות של ניצול המשאבים

*מדגישה את משקל הכשלים בסך כל עלויות המפעל,

וכך מודדת את העלות של לא “לייצר נכון בפעם הראשונה”.

מאפשרת לדעת את מקומו של המפעל בהשוואת למתחרים.

סיוע בקבלת החלטות ניהוליות בהקשר איכות:

השקעה בטכנולוגיות ייצור חדשות,

שיפור תהליכי ייצור,הארכת תקופת האחריות למוצר.

עליות מניעה-

עלות תחזוקה מונעת וטיפולים תקופתיים של אנשי תחזוקה:

עלות כח

עלות חומרים.

עלות החלפת מכונות וקניית ציוד

עלות איסוף הנתונים וניתוחם

עלות הדרכה הקשורה לאיכות

עלויות נוספות של פעולות בקרה ומניעה לא של אנשי תחזוקה

עליות הערכה,תכנון בקרת איכות,עלות ציוד ובקרת חומרים ושעות אדם.

עליות של כשלים פנימים כגון:

עלות המוצרים הפגומים שנפסלים

עלות התיקונים

עלות ניתוח סיבות לפגמים

עלות השבתת מכונות ועובדים בשל תקלות

עליות כשלים חיצוניים: תלונות +שירות לקוחות

ובדיקות ותיקונים אצל הלקוח,עלות ביטוח מוצרים

עלות משפטית כדי להגן מתביעות לקוחות

•מכירות אבודות כתוצאה ממוניטין פגוע ואיכות נמוכה

עלות בקרות ניהוליות: עליות סקרים,חוזים,תוכניות פיתוח,ביצוע פרוייקטי פיתוח ובקרות שוטפות.

במידה ויש כשל ניהולי יש עליות אחרות כגון: השלמות פיתוח,משאבי אנוש,פיצויי לקחוחות

עליות האכות :כשל חיצוני,פנימי,עליו הערכו ומדידות

עלות של תחזוקה מונעת: טיפולים תקופתיים שוטפים,השבתת מכונות,עלות חומרים ל=,החלפות של מכונות ,כלים

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X