ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 8

Shani

Shani

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 8:

מונחים מרכזיים בהבטחת איכות- אי התאמה- כשלון במילוי דרישות מוגדרות, סטיטיה של מאפיין איכות מרמתו או מצבו המיועדים.
גישת TQM – גישת ניהול איכות כוללת זוהי גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד בארגון.
הגישה של ניהול איכות כוללת מאחדת את שיטות הניהול הבסיסיות עם מאמצים לשיפור ועם כלים טכניים בשיטה מובנית, התמקדות בלקוח ובשיפור מתמיד.
עקרונות TQM –

תפקיד ההנהלה משתנה מניהול למנהיגות ומנהיג תרבות איכות באירגון.

התמקדות בלקוחות החיצוניים והפנימיים.

שיפור מתמיד של תהליכים בתוך הארגון

שיתוף על בעלי התפקידים באירגון בתהליך שיפור

מתן אפשרות לעובדים להפוך לכוח המניע שיפורים, הן כבודדים והן חלק מהצוותים.

עידוד והמרצה של עבודת צוות בכל הרמות בצוותי עבודה ובצוותים רב תחומיים.

עירוב ספקים בתהליך השיפור כשותפים בהצלחת האירגון.

ייזום תהליך השיפור על בסיס מדידה ומדדים כמותיים ואיכותיים

בקרת תהליכים – במסגרת ניהול איכות כוללת מיישמים גישות ניהוליות, שיטות טכניות, כלים כמותיים וגישות לניהול משאבי אנוש במשולב.

עקרונות דמינג:

שיפור המוצר/שרות – על כל ארגון לשפר בהתמדה את המוצר/שירות שהוא מספק. מטרה זו כוללת את היעדים הבאים: שיפור מתמיד לכל אורך חיו של המוצר תוך התאמתו לצרכי הלקוח. חדשנות – עידוד חדשנות ושינויים טכנולוגיים.

פילוסופיית האיכות – מתריעה בפני ההוצאות הגדולות שאת גודלן קשה להעריך הנובעים עקב תקלות בעת שימוש במוצרים, חו”ג פגומים, חלקים פגומים, חוסר ידע וניהול כושל. לא עוד העדפת פעולות המספקות רווח מידי אלא התמקדות באיכות שיתרונה בהישרדות, בפיתוח ובגידול הרווחיות לטווח ארוך.

הפסקת התלות בבחינה/ בביקורת סופית- לא מבטלים את הביקורת הסופית, מפנים את מרבית משאבי הביקורת להשגת נתונים וניהול תרשימי בקרה. מתרשמי הבקרה ניתן ללמוד היכן התהליך לקוי ולתקנו בזמן.

בחירת ספקים- דמינג מציג לבחור מס’ מצומצם של ספקים, לטפח אותם ולהרגיל אותם לשפר את תהליך הייצור באופן שוטף.

שיפור מערך הייצור ושירות בהתמדה- שיפור האיכות והתפוקה חייב להיות תהליךמתמשך ושוטף ולא אירוע חד פעמי.

הדרכה- יש למסד את ההדרכה במהלך העבודה.

מנהיגות – טיפוח מנהיגות מתפקדיה החשובים של ההנהלה. תפקידו העיקרי של המנהל הוא לסייע לעובדים לבצע את המוטל עליהם על הצד הטוב ביותר.

הסרת חששות העובדים – להסיר את החששות של העובדים לפנות למנהלים בכירים

עידוד עבודת צוות

הימנעות מסיסמאות ומטרות מעורפלות – הגדרת מטרות ברורות שלא משתמעות ל2 פנים

נורמות של תפוקה – להסתכל על הטווח הארוך ולא רק על הטווח המיידי, איכות חשובה

גאווה באיכות – גאוות העובדים בתרומה להשגת האיכות

מיסוד תוכנית השתלמות להסבת עובדים

תוכנית להפעלת השינוי – כל פעילות היא תהליך שאפדר ונחוץ לשפר

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X