ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 9

טל ברק

טל ברק

מהנדס

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

עקרונות TQM :

  1. תפקיד הנהלה משתנה מניהול למנהיגות היא מנהיגה בתרבות איכות וארגון.
  2. התמקדות בלקוחות פנימיים וחיצונים
  3. שיפור מתמיד של תהליכים בתוך ארגון
  4. מתן אפשרות לעובדים להפוך כוח המניע שיפורים הן כבודדים והן כחלק מצוותים
  5. עידוד המרצה של עבודת צוות בכל הרמות בצוותי עבודה ובצוותים רב תחומים
  6. עירוב ספקים בתהליך השיפור כשותפים בהצלחת הארגון  ייזום תהליך השיפור כבסיס מדידה ומדדים כמותיים ואיכותיים
  7. בקרת התהליכים
  8. במסגרת ניהול איכות כוללת מיישמים גישות ניהוליות שיטות טכניות כלים כמותיים וגישות לניהול משאבי אנוש במשלב כדי לשפר את התהליכים בארגון להגביר את היענות הארגון לצורכי הלקוח והעתיד

עקרון דמינג פילוספיית איכות מתריעה בפני הוצאות הגדולות שאת גודלן קשה להעריך הנובעים עקב תקלות כשימוש במוצרים . חומרי גלם פגומים חלקים פגומים וחוסר ידע ניהול כושל . אי הוודאות בהערכת הנזק נובע מנטישתם של לקוחות שאינם מרוצים בנוסף המידע עובר גם לצרכנים פוטנציאלים נוספים וכך גדל הנזק בהתמדה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X