ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 10

לודמילה אלמן

לודמילה אלמן

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

סיכום שיעור 10

ניהול לאיכות כוללת T.Q.M

ניהול איכות כוללת (T.Q.M) הינה גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים, שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד בארגון.

 

לניהול איכות כוללת העקרונות הבאים:

א. תפקיד ההנהלה משתנה מנהול למנהיגות (from management to leadership) והיא מנהיגה תרבות איכות באירגון.
ב. התמקדות בלקוחות החיצוניים והפנימיים.
ג. שיפור מתמיד של תהליכים בתוך האירגון.
ד. שיתוף כל בעלי התפקידים באירגון בתהליך השיפור.
ה.  מתן אפשרות לעובדים להפוך לכוח המניע שיפורים, הן כבודדים והן כחלק מצוותים.
ו. עידוד והמרצה של עבודת צוות בכל הרמות בצוותי עבודה ובצוותים רב תחומיים.
ז. עירוב ספקים בתהליך השיפור כשותפים בהצלחת האירגון.
ח. ייזום תהליך השיפור על בסיס מדידה ומדדים כמותיים ואיכותיים.
ט.  בקרת תהליכים.
במסגרת ניהול איכות כוללת מיישמים גישות ניהוליות, שיטות טכניות, כלים כמותיים וגישות לניהול משאבי אנוש במשולב, כדי לשפר את התהליכים בארגון ולהגביר את היענות הארגון לצורכי הלקוח בהווה ובעתיד.

הגישה של ניהול איכות כוללת מאחדת שיטות ניהול בסיסיות עם מאמצים לשיפור ועם כלים טכניים בשיטה מובנית, המתמקדת בלקוח ובשיפור המתמיד (בקרת איכות לרוחב המפעל).

עקרונות הגישה של ניהול איכות כוללת מתבססים בעיקר על תפיסת ניהול האיכות היפנית ועל עקרונות תורתם של דמינג, ג’וראן, פייגנבאום, קרוסבי, אישקאווה.
כבר בשנות 60-ה יושמה הגישה ביפן בארגוני תעשייה. במערב יושמה גישת ניהול האיכות הכוללת רק בשנות 80-ה המאוחרות במפעלי תעשייה, בעיקר בתעשיית רכב ובתעשיית ההייטק Tech) Hi), ורק לאחר מכן בארגוני שירות כמו בנקים, סוכנויות ביטוח ומוסדות לאנרגיה. כיום התפשט השימוש בגישה זו גם למגזר הציבורי והממשלתי, לדוגמא במערכת החינוך והבריאות.

מנהיגות בניהול – מנהיג

מנהיגות פירושה לבצע דברים באמצעות בני אדם. הדבר קורה כאשר ישנה מטרה שיש להשיגה, או משימה לביצוע וכאשר יש צורך ביותר מאדם אחד לשם כך. מעצם הגדרתו, כל מנהל הוא מנהיג, כיוון שהוא מסוגל לבצע את המוטל עליו רק בתמיכה של הצוות שלו.

על חשיבותה של התרבות הארגונית בחיים הארגון

תרבות ארגונית הינו מושג חדש יחסית במדעי הניהול. היה זה החוקר שיין, שהיה מהראשונים להגדיר ולאפיין תרבות ארגונית וחשיבותה להבנת ארגונים.

נקודת המוצא היא המחקר האנתרופולוגי המסורתי, העוסק בחקר התנהגות אנושית בשבטים וקבוצות אתניות. החוקר משתמש בכלים של תצפית ותצפית משתתפת על מנת לחקור את הערכים, הנורמות, כללי ההתנהגות, הטקסים, החגים והמנהגים.

המטרה היא להבין את ההתנהגות האנושית בקבוצה, את מניעי הפעולה, המבנה ההיררכי ואת הדבק החברתי.

נקודת מוצא זו משמשת גם את החוקרים את התרבות והאקלים הארגוני של ארגונים ציבוריים, עסקיים, קהילות וחברות מודרניות. בעזרת ההבנה של תרבות הארגון הם מנסים להבין את ההתנהגות הארגונית של חברי הארגון.

ההגדרות ומאפיינים

מהי תרבות ארגונית

תרבות ארגונית היא מכלול של הנחות יסוד סמויות, אמונות, ערכים, נורמות ומוסכמות המשותפים לקבוצת אנשים מסוימת, בין אם זה ארגון עסקי, ארגון ציבורי, קהילה או מחלקה בארגון. התרבות הארגונית באה לידי ביטוי גלוי באמצעות טקסים, חגים, סמלים, מיתוסים, סיפורי גבורה וכשלון, גיבורים ונבלים.

התרבות הארגונית מהווה את התשתית הערכית עליה נבנה הארגון. ארגונים מייצרים תרבות ארגונית ובו בזמן גם מייבאים תרבות מהסביבה. לתרבות ארגונית חשיבות רבה בהבנת ההתנהגות האנושית בארגונים. השפעתה רבה על יכולת ארגונים לתפקד בצורה מיטבית, להשתנות או להימנע מהתנות.

רשת התרבות על פי ג’והנסון וסקולס

  • אמונות ערכים
  • סמלים וטקסים
  • סיפורים ומיתוסים
  • בקרה ותגמול
  • מבנה ארגוני
  • סגנון ניהולי
  • ריטואלים ורוטינות

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X