ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 10

morwassr

morwassr

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

שיעור 10, 16/03/2021- מרצה ישראל קאופמן

TQM- ניהול איכות כוללת (T.Q.M) הינה גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים, שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד בארגון.

לניהול איכות כוללת העקרונות הבאים:

א. תפקיד ההנהלה משתנה מניהול למנהיגות (from management to leadership) והיא מנהיגה תרבות איכות בארגון.

ב. התמקדות בלקוחות החיצוניים והפנימיים.

ג. שיפור מתמיד של תהליכים בתוך הארגון.

ד. שיתוף כל בעלי התפקידים בארגון בתהליך השיפור.

ה. מתן אפשרות לעובדים להפוך לכוח המניע שיפורים, הן כבודדים והן כחלק מצוותים.

ו. עידוד והמרצה של עבודת צוות בכל הרמות בצוותי עבודה ובצוותים רב תחומיים.

ז. עירוב ספקים בתהליך השיפור כשותפים בהצלחת הארגון.

ח. יזום תהליך השיפור על בסיס מדידה ומדדים כמותיים ואיכותיים.

ט. בקרת תהליכים.

במסגרת ניהול איכות כוללת מיישמים גישות ניהוליות, שיטות טכניות, כלים כמותיים וגישות לניהול משאבי אנוש במשולב, כדי לשפר את התהליכים בארגון ולהגביר את היענות הארגון לצורכי הלקוח בהווה ובעתיד.

מנהיגות בניהול

מנהיגות פירושה לבצע דברים באמצעות בני אדם, להוליך אנשים.

הדבר קורה כאשר ישנה מטרה שיש להשיגה, או משימה לביצוע וכאשר יש צורך ביותר מאדם אחד לשם כך.

מעצם הגדרתו, כל מנהל הוא מנהיג, מכיוון שהוא מסוגל לבצע את המוטל עליו רק בתמיכה של הצוות שלו.

MBO- ניהול באמצעות יעדים.

כל מטרה צריכה להכיל את SMART

על חשיבותה של התרבות הארגונית בחיי הארגון

תרבות ארגונית הינו מושג חדש במדעי הניהול.

נקודת המוצא היא המחקר האנתרופולוגי המסורתי, העוסק בחקר התנהגות אנושית בשבטים וקבוצות אתניות. החוקר משתמש בכלים של תצפית ותצפית משתתפת על מנת לחקור את הערכים, הנורמות, כללי ההתנהגות, הטקסים, החוקים והמנהגים. המטרה היא להבין את ההתנהגות האנושית בקבוצה, את מניעי הפעולה, המבנה ההיררכי ואת הדבק החברתי.

נקודת מוצא זו משמשת גם את החוקרים את התרבות והאקלים הארגוני של ארגונים הציבוריים, עסקיים, קהילות וחברות מודרניות. בעזרת ההבנה של תרבות הארגון הם מנסים להבין את ההתנהגות הארגונית של חברי הארגון.

מהי תרבות ארגונית? תרבות ארגונית היא מכלול של הנחות יסוד סמויות, אמונות, ערכים, נורמות ומוסכמות המשותפים לקבוצת אנשים מסויימת, בין אם זה ארגון עסקי, ציבורי, קהילה או מחלקה בארגון. התרבות הארגונית באה לידי ביטוי גלוי באמצעות טקסים, חגים, סמלים, מיתוסים, סיפורי גבורה וכשלון, גיבורים ונבלים.

התרבות הארגונית מהווה את התשתית הערכית עליה נבנה הארגון מהסביבה. לתרבות ארגונית חשיבות רבה בהבנת ההתנהגות האנושית בארגונים. השפעתה רבה על יכולת ארגונים לתפקד בצורה מיטבית, להשתנות או להימנע מהשתנות.

רשת התרבות ע”פ גוהנסון וסקולס, 1999

אמונות ערכים: סיפורים ומיתוסים, סמלים וטקסים, בקרה ותגמול, ריטואלים ורוטינות, סגנון ניהולי, מבנה ארגוני.

–הציג סרטון של האלוף במיל’ אליעזר שקדי על קבלת האחר, ציונות ומנהיגות.

https://www.youtube.com/watch?v=sI-CynY5XIw

 

תפקידה של התרבות הארגונית

-להבהיר נורמות והתנהגות מצופה – תרבות מגדירה את חוקי המשחק

-להגדיל את תחושת ההזדהות והמחויבות של העובדים, מעבר לאינטרסים הפרטיים שלו או שלה ובכך גם להקטין את הניכור של העובדים

-להגדיר את האינטגרציה של יחידות בארגון

-ליצור ייחודיות בין ארגון אחד למשנהו

-לשפר את האפקטיביות של הארגון

דוגמאות למאפיינים של תרבות ארגונית:

חדשנות – עד כמה הארגון מעודד אנשים לחדשנות/יזמות ומוכן לקחת סיכונים.

תכנון – מהי רמת התכנון המקובלת בארגון, האם התכנון לטווח הקצר או הארוך.

מכוונות לאנשים – עד כמה ההחלטות בארגון מתבססות על התחשבות בעובדים.

מכוונות לתוצאות – עד כמה ההחלטות בארגון מתבססות על תוצאות גם על חשבון העובדים.

שימת לב לפרטים – עד כמה מדקדקים בעשייה ויורדים לפרטים בארגון.

עבודת צוות – עד כמה מעניקים חשיבות לעבודת בצוות בארגון.

תחרותיות- מידת התחרותיות בארגון, האם הארגון תחרותי מול ארגונים אחרים, האם מחלקות תחרותיות אחת מול השנייה או האם כל עובד הוא תחרותי ביחס לעובדים אחרים.

אמון – מידת האמון בין ההנהלה לחברי הארגון ובין חברי הארגון בינם לבין עצמם.

למידה ארגונית – עד כמה מוכנים חברי הארגון להתחלק בידע שלהם עם חברי הארגון.

 

–הציג סרטון “מגש הכסף, סדרה תיעודית של דורון צברי ואמיר בן דוד, פרק 1 השליחות של גיא רולניק” https://www.youtube.com/watch?v=lH_cB-tIwGM&ab_channel=doronxox

ISO- ארגון התקינה הבינלאומי, קובע תקנים באיכותם של גופי תקינה לאומיים ברחבי העולם, אשר מגדיר תקנים תעשייתיים ומסחריים בינלאומיים.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X