ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 10

Tamar990

Tamar990

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

נושא השיעור מושגים תפיסות וגישות

ניהול איכות כוללת (T.Q.M) הינה גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים, שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמידבאירגון.

לניהול איכות כוללת העקרונות הבאים:

א. תפקיד ההנהלה משתנה מנהול למנהיגות (from management to leadership) והיא מנהיגה תרבות איכות באירגון.
ב. התמקדות בלקוחות החיצוניים והפנימיים.
ג. שיפור מתמיד של תהליכים בתוך האירגון.
ד. שיתוף כל בעלי התפקידים באירגון בתהליך השיפור.
ה.  מתן אפשרות לעובדים להפוך לכוח המניע שיפורים, הן כבודדים והן כחלק מצוותים.
ו. עידוד והמרצה של עבודת צוות בכל הרמות בצוותי עבודה ובצוותים רב תחומיים.
ז. עירוב ספקים בתהליך השיפור כשותפים בהצלחת האירגון.
ח. ייזום תהליך השיפור על בסיס מדידה ומדדים כמותיים ואיכותיים.
ט.  בקרת תהליכים.
במסגרת ניהול איכות כוללת מיישמים גישות ניהוליות, שיטות טכניות, כלים כמותיים וגישות לניהול משאבי אנוש במשולב, כדי לשפר את התהליכים בארגון ולהגביר את היענות הארגון לצורכי הלקוח בהווה ובעתיד.

 

הגישה של ניהול איכות כוללת מאחדת שיטות ניהול בסיסיות עם מאמצים לשיפור ועם כלים טכניים בשיטה מובנית, המתמקדת בלקוח ובשיפור המתמיד (בקרת איכות לרוחב המפעל).

עקרונות הגישה של ניהול איכות כוללת מתבססים בעיקר על תפיסת ניהול האיכות היפנית ועל עקרונות תורתם של דמינג, ג’וראן, פייגנבאום, קרוסבי, אישקאווה.
כבר בשנות 60-ה יושמה הגישה ביפן בארגוני תעשייה. במערב יושמה גישת ניהול האיכות הכוללת רק בשנות 80-ה המאוחרות במפעלי תעשייה, בעיקר בתעשיית רכב ובתעשיית ההייטק Tech) Hi), ורק לאחר מכן בארגוני שירות כמו בנקים, סוכנויות ביטוח ומוסדות לאנרגיה. כיום התפשט השימוש בגישה זו גם למגזר הציבורי והממשלתי, לדוגמא במערכת החינוך והבריאות.

מנהיגות פירושה לבצע דברים באמצעות בני אדם. הדבר קורה כאשר ישנה מטרה שיש להשיגה או משימה לביצוע וכאשר יש צורך ביותר מאדם אחד לשם כך.

תרבות ארגונית היא סך כל הנחות היסוד, הערכים, האמונות והמוסכמות החברתיות שחולקים משתתפים בארגון.

את התרבות הארגונית בוחנים בהיבט של המסגרת הארגונית: מערכת החוקים והכללים הנוצרים בארגון ורצוי גם לבחון את הדינאמיקה בין הפרטים בתוך הארגון. לתרבות הארגונית ישנה השפעה ניכרת על הצלחה הארגון להשיג את מטרותיו, במישרין ובעקיפין.

 

תפקידה של התרבות הארגונית

** להבהיר נורמות והתנהגות מצופה – תרבות מגדירה את חוקי המשחק

**להגדיל את תחושת ההזדהות והמחויבות של העובדים, מעבר לאינטרסים הפרטיים שלו או שלה ובכך גם להקטין את הניכור של העובדים

** להגדיר את האינטגרציה של יחידות בארגון

** ליצור ייחודיות בין ארגון אחד למשנהו

** לשפר את האפקטיביות של הארגון

דוגמאות למאפיינים של תרבות ארגונית:

** חדשנות – עד כמה הארגון מעודד אנשים לחדשנות/יזמות ומוכן לקחת סיכונים.

** תכנון – מהי רמת התכנון המקובלת בארגון, האם התכנון לטווח הקצר או הארוך.

** מכוונות לאנשים – עד כמה הההחלטות בארגון מתבססות על התחשבות בעובדים.

** מכוונות לתוצאות – עד כמה ההחלטות בארגון מתבססות על תוצאות גם על חשבון העובדים.

** שימת לב לפרטים – עד כמה מדקדקים בעשייה ויורדים לפרטים בארגון.

** עבודת צוות – עד כמה מעניקים חשיבות לעבודת בצוות בארגון.

** תחרותיות- מידת התחרותיות בארגון, האם הארגון תחרותי מול ארגונים אחרים, האם מחלקות תחרותיות אחת מול השניה או האם כל עובד הוא תחרותי ביחס לעובדים אחרים.

** אמון – מידת האמון בין הההנהלה לחברי הארגון ובין חברי הארגון בינם לבין עצמם.

** למידה ארגונית – עד כמה מוכנים חברי הארגון להתחלק בידע שלהם עם חברי הארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X