ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 10

אנה סלבין

אנה סלבין

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

מושגים לגישות ותפיסות

ניהול איכות כוללת TQM

גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים, שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד בארגון.

מנהיגות בניהול

ביצוע דברים באמצעות אנשים. הובלת אנשים, הנעת עובדים, השגת מטרות בעזרת אנשים..

 MBO – Management By Objectives ניהול עפ”י יעדים.

שיטת ניהול שבה נקבעות מטרות עבור העובד ודרכים להשגתן.

 SMART – ראשי תיבות -שיטה לקביעת יעדים ניהוליים:

 • Specific -ציון תחום ממוקד להתקדמות
 • Measurable מדידים – לכמת או להגדיר אינדיקטורים להתקדמות 
 •  Assignable -חלוקת פעולות
 •  Realistic  – קביעת יעדים על-פי המשאבים הנתונים.
 •  Time-related – קביעת זמנים לסיום פעילויות .

תרבות ארגונית

מונח כולל המגדיר את הנחות היסוד, הערכים, החשיבות, התמורה, האמונה, הנורמות, המוסכמות החברתיות והמנהגים הקיימים בארגונים.

התרבות הארגונית עלולה לכלול:

 • הגדרות של נורמות והתנהגות מצופה
 • דרכים להגביר  ההזדהות והמחויבות של העובדים.
 • דרכים להגיע לאינטגרציה של יחידות בארגון
 • ליצור ייחודיות בין ארגון אחד למשנהו
 • לשפר את האפקטיביות של הארגון

דוגמאות למאפיינים של תרבות ארגונית – חדשנות, תכנון, מכוונות לאנשים, מכוונות לתוצאות, שימת לב לפרטים, עבודת צוות, תחרותיות, אמון ולמידה ארגונית.

מקורות הכוח בארגון :

על- פי פרנץ’ ורייבן, קיימים חמישה מקורות עיקריים לכוח בארגון :

 1. כוח כפייה -כוח המבוסס על פחד. מקור זה מאפשר לבעל הכוח להכריח את הזולת לעשות מה שלא היה עושה לולא הכריחוהו באמצעי ענישה או הפחדה.
 2. כוח לגיטימי – כוח הנובע מן הסמכות הפורמאלית והחוקית המוענקת לנושא תפקיד בארגון.
 3. כוח מומחי – אנשים וקבוצות בארגון שיש להם שליטה על ידע וטכנולוגיה החיוניים לארגון. כוח יוצר תלות. 
 4. כוח תגמול – היכולת להפעיל את הזולת באמצעות שכר ותגמולים אחרים המביאים לו תועלת.
 5. כוח מופתי – כוח הנשען על מופת אישי של בעל הכוח. הנכונות להיענות לבעל הכוח במקרה זה מקורה בהזדהות עם בעל הכוח, בשל היותו מודל לחיקוי, ובמסירות אליו.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X