ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 12

Shani

Shani

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

שלושת הממדים בתכנון האיכות:

1.ממד הזמן: תכנון אסטרטגי, תכנון טקטי, תכנון אופרטיבי ותפעולי.

2.ממד הארגון: תכנון ההנהלה הבכירה, תכנון בדרגי הביניים ותכנון הניהול האופרטיבי.

3.ממד טכנולוגי: נהלים, טכניקות וכלים מסייעים בתכנון האיכות.

מבנה תכנית איכות:

1.הגדרת יעדי איכות 

2.הגדרת מרכיבי התהליך 

3.הקצאת המשאבים, הסמכות והאחריות לאורך שלבי התהליך 

4.נהלים והוראות עבודה 

5.תוכניות לבדיקה, בחינה ומבדק בשלבים השונים 

6.נוהל מפורט לשינויים 

7.מדדים להערכת מימוש יעדי האיכות

תרשימי בקרה:

תרשימי בקרה למשתנים (תרשימי x , R)

1.הרכב התרשים

2.חישוב מרכיבי התרשים

3.החלטות באמצעות התרשים

תרשימי בקרה לתכונות (תרשימי p) 

4.הרכב התרשים

5.חישוב מרכיבי התרשים

כושר תהליך

6.מהות כושר התהליך וייחודו לעומת תרשימי בקרה

7.ישוב  cp  ו cpk

8.משמעות מדדי כושר תהליך על רמת האיכות

דגימה

1.שיטות הדגימה: לפי משתנים ולפי תכונות

2.מושגים בדגימה: רמת איכות רצויה, איכות גבולית, עקומת אפיון, סיכון יצרן וסיכון צרכן 

3.סוגי תוכניות דגימה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X