ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 13

Tamar990

Tamar990

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

עלויות איכות – ישנן מספר סוגי עלויות האיכות: עלויות מניעה, עלויות הערכה, עלויות כשל, עלויות שלא ניתנות למדידה.
ישנה מערכת מדידת עלויות האיכות ועלויות האיכות ככלי משמשות ככלי לקבלת החלטות.

תקני איכות זה קביעת סטנדרטים לאיכות, ישנם תקנים לאומיים ובין לאומיים:

-משפחת תקני ISO 9000  – שהם סדרת תקני איכות בינלאומיים המוגדרים על ידי ארגון התקינה הבינלאומי

הסדרה מחולקת למספר תקנים נפרדים המתייחסים זה לזה והיא מתאימה לכל סוגי הטכנולוגיות ולכל סוגי הספקים (יצרנים ונותני שירותים), תוך הצגת דרישות המינימום.

לצורך ההשלמה יש להוסיף לה דרישות ספציפיות לפי אופי המוצר, השירות וטכנולוגיית הייצור.

מכון התקנים הישראלי מגדיר תקנים המקבילים לסדרת 9000 של ISO והם נמצאים החל מתקן ישראלי 2000 והלאה.

תקני USO 9000  הם תקנים שבהם יש תהליך של הסמכה של ארגונים.

-תקני איכות הסביבה  – ISO14000 , ISO18000

-תקני ISO9000:2000

במהלך בדיקת טיב מוצר מסוים מבצעים מבדקי איכות פנימיים וחיצוניים

שבעת עקרונות הניהול במהדורת  לתקני איזו 9000 :

  1. התמקדות בלקוח – על הארגון להבין את צורכי הלקוח, מכיוון שהלקוח הוא מקור ההכנסה שלו, חובה על הארגון לבצע התאמה (קסטומיזציה) לדרישות וצורכי הלקוח.
  2. מנהיגות – המנהיגים בארגון הם שקובעים את הסדר והאחידות. עליהם ליצור אווירה טובה בארגון, להקים ישיבות מטה, ולהעלות את כל הבעיות בארגון. כמו כן, עליהם לדאוג שהעבודה מתבצעת על פי הנהלים.
  3. מעורבות ומחויבות עובדים – חובה על ההנהלה לערב את העובדים בכל מה שקורה בארגון, הבעיה הנפוצה ביותר אצל כל עובד היא חוסר ודאות, לכן צריך לעדכן את צוותי העובדים בחברה בכל הליך שקורה. בנוסף, זה עשוי לגרום לעובד להרגיש שהוא חיוני.
  4. גישה תהליכית – תוצאות טובות יותר מושגות כאשר פעילויות ומשאבים שקשורים אחד בשני פועלים יחד – כתהליך מסודר.
  5. שיפור – שיפור מתמיד של כלל ביצועי הארגון אמור להיות מטרה קבועה של הארגון.
  6. קבלת החלטות המבוססות על ראיות – החלטות אפקטיביות מבוססות על ניתוח נתונים ומידע.
  7. ניהול יחסי גומלין – הארגון והספקים שלו תלויים זה בזה וביסוס היחסים ביניהם על תועלת הדדית, מגביר את יכולתם ליצירת ערך

ISO 9001

זהו התקן הרחב ביותר, הוא מקיף את כל מחזור חיי המוצר. זהו התקן הראשון מתוך שלושה תקנים הדנים במערכת איכות, שבה משתמשים לצורך הבטחת האיכות החיצונית.

“הבטחת איכות חיצונית” היא המונח המקובל לפעילויות שמטרתן לתת ללקוח ביטחון, שמערכת האיכות של הספק תוודא מראש שהמוצר או השירות יתאימו לדרישות האיכות המוצהרת.

הוא מודל להבטחת איכות בתכנון פיתוח, עיצוב,ייצור, התקנה, מתן שירות ותחזוקה. הדרישות המוגדרות בתקן זה מיועדות למנוע אי התאמות בכל שלבי מחזור האיכות מהתכנון ועד למתן השירות והתחזוקה. התקן ישים בהקשרים החוזיים, כאשר החוזה מחייב מפורשות מאמץ בקרת תכנון לפי דרישות הלקוח.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X