ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 13

אנה סלבין

אנה סלבין

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

עלויות איכות-מהות,הגדרות,מערכת מדידה עלויות האיכות.

ניהול מערכת איכות.

קביעת סטנדרטים לאיכות.

ISO 9000-הצגה כללית

 

דרישות העיקריות בתקני iso9000:2000.

תקן הרחב ביותר שמקיף את כל המחזור שחייהמוצר הוא iso9001.

דוגמא-איכות הבגד:

מה הקריטריונים ופרמטרים.

רשתות של ביגוד בארץ ותכונות שלהן.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X