ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 11

OlgaG

OlgaG

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

מהותה של איכות:

מהותה של איכות

חשיבות האיכות

התפתחות תרבות האיכות במערב ובמזרח הרחוק

מושגי יסוד בניהול האיכות

ממדי האיכות

גישת ניהול האיכות הכוללת ושיפור תהליך:

עקרונות דמינג ויישומם

מעגל האיכות של דמינג

טרילוגית האיכות של גוראן

תפיסת 6 סיגמה

עקרונות תפיסת ניהול האיכות הכוללת

מגמות עתידיות הניהול האיכות

כלים ושיטות לשיפור תהליכים:

חשיבותם ותפקידם של כלים ושיטות כמותיות בתהליכי ניהול איכות

שבעת המופלאים ( 7M )  כבסיס לפעילותם של צוותי האיכות

תרשים זרימה

היסטוגרם

רשימות תיוג ואיסוף נתונים

תרשים אדרת הדג  / תרשים סיבה תוצאה

ניתוח פארטו

תרשימי פיזור

תרשימי בקרה עקרונות

טכניקות תומכות בשיפור תכן המוצר

פריסת תפקודי איכות QFD

תקן חסין בשיטת טאגוצי

תכנון איכות

מהו תכנון איכות במוצר או בשירות

שלושת המימדים בתכנון האיכות:

1. מימד הזמן: תכנון אסטרטגי, תכנון טקטי, תכנון אופרטיבי ותפעולי)

2. מימד הארגון: תכנון ממת ההנהלה הבכירה, תכנון בדרגי הביניים ותכנון ממת הניהול האופרטיבי

3. מימד טכנולוגי: נהלים, טכניקות וכלים מסייעים בתכנון האיכות

מבנה תכנית איכות

הגדרת יעדי איכות

הגדרת מרכיבי התהליך

הקצאת המשאבים, הסמכות והאחריות לאורך שלבי התהליך

נהלים והוראות עבודה

תכניות לבדיקה, בחינה ומבדק בשלבים השונים

נוהל מפורט לשינויים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X