ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 12

OlgaG

OlgaG

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

מושגי תחרות:

מונפולמתחרה אחד בשוקמחירים יקריםחברת חשמל, רכבת ישראל, מקורות, עיריות, משרדי ממשלה, דואר ישראלהפרטה.

דואופולשתי חברות במשק ששולטות בתחומן, מחירים יקרים, תאום מחירים שקטהוט YES.

אולגיפול-3 עד 5 חברות ששולטות במשק, מחירים יקרים, שירות פחות טובבנקים, חברות אשראי, ביטוח, חברות חלב, חברות לחםקרטל ותאום מחירים

תחרות חופשיתאופנה, הנעלה, תכשיטים.

עלויות איכות:

מהות עלויות האיכות

הגדרת עלויות האיכות

סוגי עלויות האיכות

עלויות מניעה

עלויות הערכה

עלויות כשל

עלויות שלא ניתנות למדידה

מערכת מדידת עלויות האיכות

עלויות האיכות ככלי 

תקני איכותקביעת סטנדרטים לאיכות

מטרות התקינה

תקנים לאומיים ובין לאומים

משפחת תקני ISO 9000 הצגה כללית

תקני איכות הסביבה  ISO14000 , ISO18000

שילוב והשפעת התקן בתהליכי הייצור

תקני ISO9000:2000  

מבנה ועקרונות

הדרישות העיקריות ב תקני ISO9000:2000

השינויים העיקריים בתקני  ISO9000:2000

מבדקי איכות פנימיים וחיצוניים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X