ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 14

lb78622

lb78622

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

עלויות איכות הן סך העלויות הנגרמות לחברה כתוצאה משני תהליכים:
• תהליך לגילוי ומניעת כשל (בחינה ומניעה ).
• כשל במוצרים (כשל פנימי וכשל חיצוני).

תהליך מכוון לגילוי ומניעת הכשל , לקבוצה זאת שייכים:

עלות מניעה :

עלות הנובעת מתכנון ,ביצוע ותחזוקת מערכת אבטחת איכות שתבטיח עמידה בדרישות איכות ברמה כלכלית. העלויות כוללות סקרי שוק, השקעה בהשתלמויות, עובדים, אחזקת ציוד בדיקה, מפרטים מעודכנים, ניתוח ביצועי ספקים, בדיקת ספקים ת מידית, מבדקים פנימיים.

עלות בחינה :

עלות הכוללת את כל הגורמים במפעל הבוחנים את חומרי הגלם, מוצרים בתהליך ומוצרים סופיים. העלויות כוללות לדוגמה את עלות העבודה של אבטחת איכות ,מעבדה כולל ביקורת במקור אצל יצרנים. עלות חומרים המשתתפים בתהליך הבחינה כולל פחת מדגם שנהרס בבדיקה. עלות פיתוח ותיכנון טכנולוגיות חדשות בנושא ביקורת, עלות תכנון ביקורת ובדיקות

כשל במוצרים  לקבוצה זאת שייכים :

כשל פנימי :

עלויות הנגרמות כאשר חומרי גלם ,מוצרים בתהליך ומוצרים מוגמרים נפסלים/נדחים במפעל לפני העברתם ללקוח. לדוגמה נפל חומרים בכל שלבי הייצור במפעל, פחת לא מתוכנן, עלות עבודה, עלות הזמנת חומר נוסף בעקבות הנפל שמחירו חורג ממחיר הזמנה רגילה : כמויות קטנות ,הטסה.

כשל חיצוני :

עלויות הנגרמות מכשל מוצרים שלא עמדו בדרישות האיכות לאחר העברת המוצר ללקוח. לדוגמה : עלות עבודה (תיקונים ,מיונים ,טיפול בתלונות לקוח), עלות משלוח עובדים לתיקון אצל לקוח,  עלות חומרים לתיקון המוצר הפגום, פיצוי לקוחות כולל הנחות על מוצר פגום,  קנסות בגין מוצר פגום, עלות שינוע המוצר הפגום והחליפי,  עלויות הפסד מוניטין.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X