ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 14

igorsh

igorsh

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

בקרה – מעקב שיטתי אחר תהליכי הביצוע ותוצאות הפעילות על ידי השוואתם לתקנים שנקבעו ע”י הארגון או לערכים
נורמטיביים מקובלים.
ביקורת – ביצוע סקירה, ניתוח והצבעה על ליקויים המתבצעת לאחר סיום הפעילות.
בקרה היא תמיד בהשוואה ל…(תקנים נורמות תכנון)
מטרות הבקרה:
1. לאסוף מידע על תקלות כדי לתקנן מיידית
2. להשוות בין תכנון לביצוע
3. העלאת איכות המוצרים/ השירותים (איתור תקלות ותיקונן)
4. ניצול יעיל של משאבים (הבקרה מספקת מידע הנותן תמונה מקיפה על אופן ניצול המשאבים) 5. מעקב אחר עובדים ומזומנים (מידע על עובדים חסרים וקצב ניצול התקציב. מאפשר לאתר חריגות מהתקציב ולעקוב אחר התשלומים השונים או לאתר תת ניצול של התקציב – ע”י מערכת הבקרה של הנהלת החשבונות)

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X