ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 14

ויקטור צ׳ודנובסקי

ויקטור צ׳ודנובסקי

אני מהנדס מכונות עם ניסיון הנדסי וניהולי רחב ו-Hands-On בתחומי הנדסת מכונות והתפעול, ניסיון בפרויקטים ברמה מערכתית וארגונית בכירה, הקמה וניהול יחידה תפעולית, הקמת פעילויות ופרויקטים. שילוב עם ידע טכנולוגי נרחב ומגוון ניסיון בהנדסת מכונות, ידע בשיטות  ייצור שונות.

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

סיכום שיעור מס’ 14

עבודת צוות – Teamwork

פעילות משותפת של קבוצת עובדים, כדי להשיג את היעדים האישיים והאירוניים שלהם, במטרה לשפר את הפריון ואת האיכות.

עבודת צוות היא מרכיב חשוב בגישת ניהול איכות כוללת (TQM). קיימים 5 מרכיבים המבחינים בין צוות לבין כל קבוצה אחרת:

 1. לעבודה משותפת ישנה סיבה.
 2. קיימת תלות הדדית בין חברי הצוות: כל אחד מהם זקוק לידע, לניסיון וליכולת שיש לאחרים, וקיימת הפריה הדדית ביניהם במהלך העשייה.
 3. קיימת מחויבות הדדית של חברי הצוות להשגת המטרות הרצויות.
 4. מודעות של חברי הצוות, כי העבודה המשותפת כקבוצה היא פורייה ויעילה יותר מאשר עבודתו של כל אחד מהם בנפרד.
 5. תפיסת הצוות כיחידה תפקודית שלמה בארגון, שבו הם פועלים.

צוותי איכות וקבוצת שיפור תהליכים נועדו לעודד את תחושת השיתוף של עובדים במקום עבדתם, את החשיבה היצירתית שלהם, את הקשר החברתי, את השיתוף הפעולה ואת האימון והכבוד הדדי ביניהם. זאת כדי ליצור הסכמה בין חברי הצוות, להרחיב את הידע שלהם בנושאי עבודתם ולעודד איכות ופיריון.

בקרה – מעקב שיטתי אחר תהליכי הביצוע ותוצאות הפעילות על ידי השוואתם לתקנים שנקבעו ע”י הארגון או לערכים נורמטיביים מקובלים.

בקרה היא תמיד בהשוואה ל…(תקנים נורמות תכנון)

ביקורת – ביצוע סקירה, ניתוח והצבעה על ליקויים המתבצעת לאחר סיום הפעילות.

מטרות הבקרה:

 1. לאסוף מידע על תקלות כדי לתקנן מידית
 2. להשוות בין תכנון לביצוע
 3. העלאת איכות המוצרים/ השירותים (איתור תקלות ותיקונן).
 4. ניצול יעיל של משאבים (הבקרה מספקת מידע הנותן תמונה מקיפה על אופן ניצול המשאבים).
 5. מעקב אחר עובדים ומזומנים (מידע על עובדים חסרים וקצב ניצול התקציב. מאפשר לאתר חריגות מהתקציב ולעקוב אחר התשלומים השונים או לאתר תת ניצול של התקציב – ע”י מערכת הבקרה של הנהלת החשבונות)

עלויות איכות:

 1. עלויות בקרה:
 • עלויות מניה (תכנון איכות, בקרת איכות, הדרכה ופיתוח, עיבוד מידע ויצירת דוחות)
 • עלויות הערכה (בדיקת רכש חו”ג, בדיקות בתהליך, פיקוח, בחינות איכות)
 1. עלויות כשל:
 • עלויות כשל פנימי (תיקונים, תוצרת פסולה, עיכובים, עלויות נוספות של אי איכות).
 • עלויות כשל חיצוני (פגיעה במכירות, אובדן מוניטין, אחזקת מחלקת שירות, החזרות).

 

ויקטור צ’ודנובסקי                                                                                               08.04.2021

322175878

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X