ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 13

טל ברק

טל ברק

מהנדס

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

האיכות בארגון זה גורם חשוב מאוד בכך שהוא מקנה לחברה יכולות חדשניות. האיכות הולכת יד ביד עם הייצור מפני שתהליכי ייצור אופטימליים הם ניתנים למדידה על איכות כבר במהלך הייצור. נניח בייצור של פלסטיק כלשהו כבר במהלך הייצור אפשר לתכנן סוג של בקרה איכות תוך כדי תהליך וכך ישר נדע לתת מענה לייצור וכך נוכל לשפר את הייצור. האיכות יכולה להימדד על ידיי סטטיקה שתימדד על ידי מחשב שייתן פיענוח תוך כדי הייצור וכך הוא ייתן למפעיל של המכונה הבנה לגבי היכולת של המכונה ושיפור שלה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X