ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 15

dima323

dima323

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 15

סיכום השיעור

תרומת מערכת לניהול עלויות איכות

ליכולות הארגון:

• משקפת את מידת ההתקדמות בהשגת יעדי האיכות שהציבה,ההנהלה.

• מאפשרת קביעת סדר עדיפויות בטיפול בבעיות איכות שונות.

• מאפשרת הערכה של כדאיות ההשקעה בשיפור האיכות יחסית ,למצב הקיים.

• משפרת את האפקטיביות של ניצול המשאבים המוגבלים„הקיימים.

מדגישה את משקל הכשלים בסך כל עלויות המפעל,

ובכך מודדת את העלות של לא “לייצר נכון בפעם הראשונה”.

• מאפשרת לדעת את מקומו של המפעל בהשוואת למתחרים.

מסייעת בקבלת החלטות ניהוליות הקשורות באיכות כגון:

השקעה בטכנולוגיות ייצור חדשות,

שיפור תהליכי ייצור,

הארכת תקופת האחריות למוצר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X