ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 15

morwassr

morwassr

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 15

סיכום השיעור

עלויות איכות – תרומת מערכת לניהול עלויות איכות ליכולות הארגון:

 • משקפת את מידת ההתקדמות בהשגת יעדי האיכות שהציבה ההנהלה.
 • מאפשרת קביעת סדר עדיפויות בטיפול בבעיות איכות שונות.
 • מאפשרת הערכה של כדאיות ההשקעה בשיפור האיכות יחסית למצב הקיים.
 • משפרת את האפקטיביות של ניצול המשאבים המוגבלים הקיימים.
 • מדגישה את משקל הכשלים בסך כל עלויות המפעל, ובכך מודדת את העלות של לא “לייצר נכון בפעם הראשונה”.
 • מאפשרת לדעת את מקומו של המפעל בהשוואת למתחרים.

מסייעת בקבלת החלטות ניהוליות הקשורות באיכות כגון:

 • השקעה בטכנולוגיות ייצור חדשות.
 • שיפור תהליכי ייצור.
 • הארכת תקופת האחריות למוצר.

עלויות מניעה:

 • עלות תחזוקה מונעת וטיפולים תקופתיים של אנשי תחזוקה:
 • עלות כח אדם, עלות השבתת מכונות במהלך הטיפול, עלות חומרים.
 • עלות החלפת מכונות וקניית ציוד וכלים לקידום איכות התהליך.
 • עלות איסוף הנתונים וניתוחם.
 • עלות הדרכה הקשורה לאיכות.
 • עלויות נוספות של פעולות בקרה ומניעה לא של אנשי תחזוקה.
 • עלות פרויקטי שיפור איכות.
 • עלות תמיכה טכנית לספקי הארגון.
 • עלות מבדקים של מערכת האיכות.

עלויות הערכה:

 • עלות תכנון בקרת איכות.
 • עלות ציוד מדידה בדיקה והערכה.
 • עלות בקרת חומרים ורכיבים נכנסים: שעות אדם חומרים, ציוד מתכלה ומשאבים.
 • עלות שעות בקרת תהליכים ובדיקות.
 • עלות בקרה על מכשירי המדידה.
 • עלות דגימה ומדידה ידנית.
 • עלות בדיקת תוצרת גמורה.
 • עלות בלאי ופחת על ציוד המדידות והבדיקות.
 • עלות תחזוקת ציוד המדידות והבדיקות.

עלויות כשל פנימי:

 • עלות המוצרים הפגומים שנפסלים.
 • עלות התיקונים כולל תקורה.
 • עלות ניתוח סיבות לפגמים.
 • עלות בדיקה מחודשת לאחר תיקון.
 • עלות השבתת מכונות ועובדים בשל תקלות.
 • עלות תיקוני מידע.

 

עלויות כשל חיצוני:

 • עלות טיפול בתלונות ושירות לקוחות.
 • עלות בדיקות ותיקונים אצל הלקוח.
 • עלות הביטוח למוצרים.
 • עלות התיקונים וההחלפות.
 • עלות משפטית כדי להגן מתביעות לקוחות.
 • מכירות אבודות כתוצאה ממוניטין פגוע ואיכות נמוכה.

עלויות היערכות ובקרה ניהולית:

 • עלות סקר חוזה עלויות סקר הצעה לפני הגשתה וסקר נוסח חוזה לפני החתימה.
 • עלות הכנת תוכנית פיתוח.
 • עלות עדכון תקופתי של תוכניות הפיתוח במהלך ביצוע פרויקט פיתוח.
 • עלות הבקרה הניהולית של הביצוע.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X