ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 15

ויקטור צ׳ודנובסקי

ויקטור צ׳ודנובסקי

אני מהנדס מכונות עם ניסיון הנדסי וניהולי רחב ו-Hands-On בתחומי הנדסת מכונות והתפעול, ניסיון בפרויקטים ברמה מערכתית וארגונית בכירה, הקמה וניהול יחידה תפעולית, הקמת פעילויות ופרויקטים. שילוב עם ידע טכנולוגי נרחב ומגוון ניסיון בהנדסת מכונות, ידע בשיטות  ייצור שונות.

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 15

סיכום השיעור

סיכום הרצאה מס’ 15  (התקיימה ב- 8/04/2021)

עלויות איכות

תרומת מערכת לניהול עלויות איכות ליכולות הארגון:

 • משקפת את מידת ההתקדמות בהשגת יעדי האיכות שהציבה ההנהלה.
 • מאפשרת קביעת סדר עדיפויות בטיפול בבעיות איכות שונות.
 • מאפשרת הערכה של כדאיות ההשקעה בשיפור האיכות יחסית למצב הקיים.
 • משפרת את האפקטיביות של ניצול המשאבים המוגבלים הקיימים.
 • מדגישה את משקל הכשלים בסך כל עלויות המפעל, ובכך מודדת את העלות של לא “לייצר נכון בפעם הראשונה”.
 • מאפשרת לדעת את מקומו של המפעל בהשוואת למתחרים.
 • מסייעת בקבלת החלטות ניהוליות הקשורות באיכות כגון:
 • השקעה בטכנולוגיות ייצור חדשות,
 • שיפור תהליכי ייצור,
 • הארכת תקופת האחריות למוצר.

 

עלויות מניעה:

 • עלות תחזוקה מונעת וטיפולים תקופתיים של אנשי תחזוקה: עלות כח אדם, עלות השבתת מכונות במהלך הטיפול, עלות חומרים.
 • עלות החלפת מכונות וקניית ציוד וכלים לקידום איכות התהליך.
 • עלות איסוף הנתונים וניתוחם
 • עלות הדרכה הקשורה לאיכות
 • עלויות נוספות של פעולות בקרה ומניעה לא של אנשי תחזוקה
 • עלות פרויקטי שיפור איכות
 • עלות תמיכה טכנית לספקי הארגון
 • עלות מבדקים של מערכת האיכות

 

עלויות הערכה:

עלות תכנון בקרת איכות

 • עלות ציוד מדידה בדיקה והערכה
 • עלות בקרת חומרים ורכיבים נכנסים: שעות אדם חומרים, ציוד

מתכלה ומשאבים.

 • עלות שעות בקרת תהליכים ובדיקות
 • עלות בקרה על מכשירי המדידה

עלות דגימה ומדידה ידנית

 • עלות בדיקת תוצרת גמורה
 • עלות בלאי ופחת על ציוד המדידות והבדיקות
 • עלות תחזוקת ציוד המדידות והבדיקות

עלויות כשל פנימי:

 • עלות המוצרים הפגומים שנפסלים
 • עלות התיקונים כולל תקורה
 • עלות ניתוח סיבות לפגמים
 • עלות בדיקה מחודשת לאחר תיקון
 • עלות השבתת מכונות ועובדים בשל תקלות
 • עלות תיקוני מידע

 

עלויות כשל חיצוני:

 • עלות טיפול בתלונות ושירות לקוחות
 • עלות בדיקות ותיקונים אצל הלקוח
 • עלות הביטוח למוצרים
 • עלות התיקונים וההחלפות
 • עלות משפטית כדי להגן מתביעות לקוחות
 • מכירות אבודות כתוצאה ממוניטין פגוע ואיכות נמוכה.

 

עלויות היערכות ובקרה ניהולית:

 • עלות סקר חוזה עלויות סקר הצעה לפני הגשתה וסקר נוסח חוזה לפני החתימה.
 • עלות הכנת תוכנית פיתוח.
 • עלות עדכון תקופתי של תוכניות הפיתוח במהלך ביצוע פרויקט פיתוח.
 • עלות הבקרה הניהולית של הביצוע

 

לעלויות כשל ניהולי:

 • תוספת עלויות להשלמת הפיתוח עלויות של משאבי אנוש ואחרות, מעבר לעלויות המתוקצבות על פי תוכנית הפיתוח.
 • פיצויים ללקוחות על איחור בהשלמת פיתוח מערכת, כתוצאה משגיאות בתכנון לוח הזמנים.
 • פיצויים ללקוחות עקב איחורים בהשלמת פרויקט, כתוצאה מאי עמידה בתוכנית גיוס כוח אדם לפרויקט שנכללה בתוכניות הפיתוח

 

עלות תחזוקה מונעת:

 • טיפולים תקופתיים של אנשי תחזוקה
 • עלות השבתת מכונות במהלך הטיפול
 • עלות חומרים לתחזוקה מונעת.
 • עלות החלפת מכונות וקניית ציוד וכלים לקידום איכות התהליך

 

 

ויקטור צודנובסקי

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X