ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 16

ויקטור צ׳ודנובסקי

ויקטור צ׳ודנובסקי

אני מהנדס מכונות עם ניסיון הנדסי וניהולי רחב ו-Hands-On בתחומי הנדסת מכונות והתפעול, ניסיון בפרויקטים ברמה מערכתית וארגונית בכירה, הקמה וניהול יחידה תפעולית, הקמת פעילויות ופרויקטים. שילוב עם ידע טכנולוגי נרחב ומגוון ניסיון בהנדסת מכונות, ידע בשיטות  ייצור שונות.

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 16

סיכום השיעור

סיקום שיער מס’  16

מרצה: דוקטור אלכס וינשטייו

מערכות ניהול איכותיות

 

 

מהרכות איכות ועלויות איכות

מהות עליות איכות

הגדרת עליות איכות

סוגיי עליות איכות

= עלויות מניעה

=עלויות הערכה

 1. משקפת את מידת ההתקדמות בהשגת יעדי האיכות שהציבה ההנהלה.
 2. מאפשרת קביעת סדר עדיפויות בטיפול בבעיות איכות שונות.
 3. מאפשרת הערכה של כדאיות ההשקעה בשיפור האיכות יחסית למצב הקיים, משפרת את האפקטיביות של ניצול המשאבים המוגבלים הקיימים.
 4. מדגישה את משקל הכשלים בסך כל עלויות המפעל, ובכך מודדת את העלות של לא “לייצר נכון בפעם הראשונה”.
 5. מאפשרת לדעת את מקומו של המפעל בהשוואת למתחרים.
 6. מסייעת בקבלת החלטות ניהוליות הקשורות באיכות) כגון: השקעה בטכנולוגיות ייצור חדשות, שיפור תהליכי ייצור, הארכת תקופת האחריות למוצר (.

עלויות מניעה:

 1. עלות תחזוקה מונעת וטיפולים תקופתיים של אנשי תחזוקה: עלות כח אדם, עלות השבתת מכונות במהלך הטיפול, עלות חומרים
 2. עלות החלפת מכונות וקניית ציוד וכלים )לקידום איכות התהליך(.
 3. עלות איסוף הנתונים וניתוחם
 4. עלות הדרכה הקשורה לאיכות
 5. עלויות נוספות של פעולות בקרה ומניעה )לא של אנשי תחזוקה(
 6. עלות פרויקטי שיפור איכות
 7. עלות תמיכה טכנית לספקי הארגון ד” עלות מבדקים של מערכת האיכותר יובל

 

 

 

 

 

 

דוגמאות לעלויות הערכה:

 

 • עלות תכנון בקרת איכות
 • עלות ציוד מדידה בדיקה והערכה
 • עלות בקרת חומרים ורכיבים נכנסים: שעות אדם חומרים, ציוד מתכלה ומשאבים.
 • עלות שעות בקרת תהליכים ובדיקות
 • עלות בקרה על מכשירי המדידה
 • עלות דגימה ומדידה ידנית
 • עלות בדיקת תוצרת גמורה
 • עלות בלאי ופחת על ציוד המדידות והבדיקות
 • עלות תחזוקת ציוד המדידות והבדיקות

 

 

ויקטור צודנובסקי

322175878

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X