ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 18

sharonrad1981

sharonrad1981

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 18

סיכום השיעור

מגיש: שרון רד, ת.ז: 043406420                                                                       22/04/2021

 

סיכום קורס 18 ניהול האיכות

ניהול איכות ומצוינות עסקית

 • סיכום מנהלים –

מסמך המסכם למעשה את התכנית העסקית ומטרותיה תכלית המסמך היא לאפשר לקורא סקירה קצרה אודות פעולת העסק העתידית.

 • חזון ותיאור החברה/בית העסק –

מסמך הכולל בתוכו פרטים רשמיים טכניים אודות בית העסק, לרבות תחום עיסוק ,מתי הוקם, שם העסק, זהות בעלי ומייסדי העסק, מיהם השותפים במידה ויש, כתובת העסק, נכסים בבעלות העסק, לפעמים מחזור העסק מבנה ארגוני של העסק וכדומה. כמו כן, במסמך זה חשוב לתאר את אידיאולוגיית  העסק במספר משפטים קצרים ובמילים פשוטות ואף לכלול את יעדי העסק לשנים הקרובות.

מימון ומקורות מימון – מסמך המפרט את הצד הפיננסי – מקורות המימון וההלוואות העומדות לחובת בית העסק בד”כ מתבקש הלווה הפוטנציאלי להציג את מפת ההחזרים. אם בשאלה מדובר בהקמת עסק חדש חשוב לציין את סכומי ההשקעה הנדרשים ואת מקורות המימון לצרכי גיוס הכסף כגון הלוואות, הון עצמי, שיתוף. כמו כן, חשוב שמסמך זה יכלול בתוכו פירוט מורחב ככל הניתן אודות אופן השימוש בכספי העסק, צפי רווחים במהלך השנים הקרובות וכדומה.

 

חזון ותיאור החברה/בית העסק –

מסמך הכולל בתוכו פרטים טכניים אודות בית העסק, לרבות, שנת הקמה, שם העסק, זהות בעלי ומייסדי העסק, זהות השותפים במידה ויש, כתובת העסק,  אילו נכסים בבעלות העסק וכדומה. כמו כן, במסמך זה חשוב לתאר את חזון העסק במספר משפטים קצרים ובמילים פשוטות ואף לכלול את יעדי העסק לשנים הקרובות.

דוגמאות:

 • חזון של סטיב ג’ובס עבור חברת אפל ותוכנית פיתוח עתידי
 • חזון העמותה לאיכות השלטון
 • חזון האוניברסיטה

 

המטרה: שיפור רמת הניהול בארץ על מנת לחזק את רמת התחרותיות של החברות התעשייתיות.

הדגשים:

 • דגש על שימוש בטכנולוגיות חדשניות לשיפור הניהול והאיכות.
 • דגש על תהליכים פשוטים (ללא ביורוקרטיה וניירת מיותרת), מהירים וגמישים.
 • דגש על למידה אישית וארגונית.
 • דגש על שיפורים וחידושים.
 • דגש על יצירת שותפויות עם כל בעלי העניין.
 • דגש על תכנון לטווח ארוך.

על פי ניסיוננו שתי מטרות עיקריות:

 • לסייע למפעלים בהקמת מערך ניהול איכותי ומצטיין ע”י שימוש בקריטריונים ובהנחיות.
 • להנחות מפעלים בהכנה לתחרות פרס האיכות הלאומי.

 

לכן, כדי לקיים שתי מטרות אלו, על הנהלת המפעלים לפעול בשלבים הבאים:

הכר והבן את הקריטריונים על פי הפרשנות.

בנה מערך ניהולי העונה לקריטריונים.

שאל והשב (אתה וגורמים נוספים במפעל) לשאלות העזר.

בחן מידת ההטמעה של כל סעיף בקטיגוריות השונות ע”י סיקור, תחקור, בחינת תיעוד רלוונטי. הערכת מידת ההטמעה יכולה להתבצע גם על פי שאלון הערכה עצמית שיופץ במסגרת חוברת  נפרדת – על פי הגישה המוצגת, מידת היישום בשטח ועל רמת התוצאות בפועל.

בחן נושאים הדורשים שיפור מהותי ודרבן לביצוע השיפור / השינוי המתבקש.

 

ניהול איכותי ומצטיין מתבסס על מספר עקרונות בסיסיים:

 • מנהיגות ודוגמא אישית של ההנהלה הבכירה.
 • התמקדות בלקוחות ובשוק (מבחינת מתחרים, שותפים פוטנציאלים, שינויים החלים בשוק…).
 • דגש על ניהול תהליכים.
 • דגש על הגישה המערכתית לניהול, תוך כיסוי כל תהליכי הליבה של המפעל.
 • שיפור מתמיד וחדשנות בכל מגזרי העשייה של הארגון, תוך דגש על נקודות תורפה ותהליכי הליבה.
 • השקעה בעובדים ומנהלים והגברת המעורבות שלהם בניהול ובעשייה הארגונית.
 • ניהול וביצוע החלטות על פי עובדות ונתונים.
 • יצירת “שותפות להצלחה” עם הגורמים בעלי עניין.
 • השקעה בתכנון ארוך טווח.
 • ארגון לומד וגמיש לשינויים בשוק ובסביבה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X